วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561
บนเส้นทางกรุงเทพฯ – สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ง่ายๆ เพียงส่งภาพถ่ายของคุณและเพื่อนซี้ คู่กับรถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ
ในแบบสุด FUN เพียง 1 ภาพ (ความจุไม่เกิน 2 MB)
พร้อมเล่าสั้นๆ ถึงความสุข ความสนุกที่มีกับรถฮอนด้า แจ๊ซ
และส่งมาที่ www.honda.co.th/jazzrally
ภาพและเรื่องราวของใครโดนใจแพ็คกระเป๋ามาร่วมสนุกกันได้เลย
 • เป็นเจ้าของรถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ รุ่นปี 2014 – ปัจจุบัน และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ที่ไม่หมดอายุก่อนวันที่ 27 สิงหาคม 2561
 • สมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันนี้ – 8 สิงหาคม 2561
 • ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ติดต่อต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมคันละ 1,900 บาท
 • ใช้รถของตนเองในการร่วมกิจกรรม และรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
 • สามารถร่วมกิจกรรม ในระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 เส้นทางกรุงเทพฯ – สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน
 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องไม่มีโรคประจำตัวที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด หรือ อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อความปลอดภัย
 • สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมหรือของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ในทุกกรณี
 • ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำภาพและข้อมูลของท่าน ไปใช้เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
 • การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม และคำตัดสินของบริษัทฯ ตลอดการร่วมกิจกรรม ของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หากผู้ได้รับสิทธิ์ ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี และทางบริษัทจะพิจารณาหาผู้โชคดี ในลำดับถัดไป เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามที่เห็นสมควร
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา กำหนดการ และเส้นทางโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พนักงานในกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ผู้จำหน่ายและพนักงาน รวมทั้งพนักงานบริษัทเอเจนซี่ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02 341 7777

หมายเหตุ

 • รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 25 คัน โดยได้สิทธิ์ร่วมกิจกรรม 1 คันต่อ 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องพัก
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง www.honda.co.th/jazzrally ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยทางทีมงานจะติดต่อท่านเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการ เข้าร่วมกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
จำนวน 25 ท่าน

# ชื่อ - นามสกุล
1 คุณ กนกรักษ์ศิกานต์ กุลพิภัทรณุกูล
2 คุณ จิตตินี จันทร์โพธิ์ศรี
3 คุณ ชานันท์ หวังธำรงค์วิทย์
4 คุณ ชิติพัทธ์ สีชานิล
5 คุณ ณัฐกฤตา ณ น่าน
6 คุณ ณัฐวรรธน์ โพธิ์หิรัญ
7 คุณ ธัญญลักษณ์ ถิรกนกวิไล
8 คุณ ธาราพร กัลยาณวิจัย
9 คุณ นำโชค สังข์แก้ว
10 คุณ นิภรณ์ พสุธารชาติ
11 คุณ นุรักษ์ศิลป์ ทิพย์รักษ์
12 คุณ พิชิต ห่านสุวรรณดำรง
13 คุณ ภัณฑิรา แจ่มผล
# ชื่อ - นามสกุล
14 คุณ ภาณุพงศ์ แฟงมูล
15 คุณ ภาวินี นพรัตน์วรากร
16 คุณ ภูคณิศา ธนคลังสิน
17 คุณ ราชัน ปะทังโข
18 คุณ ฤกษมัย วรรดร
19 คุณ วรวรรณ ฉัตรสุวรรณชัย
20 คุณ วรวัฒน์ สีแสง
21 คุณ วันวิสา อุบลฤทธิ์
22 คุณ ศุภชัย เทียนขวัญ
23 คุณ สุรมนตรี ทิพนัด
24 คุณ สุรสิทธิ์ ธงทวัฒน์
25 คุณ อิทธิกร สวัสดี

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน
ทั้งนี้ทางทีมงานจะติดต่อท่านเพื่อยืนยันสิทธิ์และแจ้งรายละเอียดในการเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป