ความคุ้มครอง Fine 1 Fine 2 Fine 3*
1 เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ
(คุ้มครองสูงสุด 30 วันต่ออุบัติเหตุ)
3,000 3,000 3,000
2 เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างนำรถยนต์เข้าซ่อมจากอุบัติเหตุต่อครั้ง (รวมสูงสุด 3 ครั้งต่อปี)**
2.1 กรณีชนกับยานพาหนะทางบก และผู้ขับขี่รถยนต์เป็นฝ่ายถูก 3,000 3,000 3,000
2.2 กรณีชนกับยานพาหนะทางบก และผู้ขับขี่รถยนต์เป็นฝ่ายผิด หรือประมาทร่วมหรือไม่สามารถพิสูจน์ได้แน่ชัด - 1,500 1,500
2.3 กรณีนอกเหนือจากการชนกับยานพาหนะทางบก (มีค่าซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 6,000 บาท) - 500 500
3 เงินชดเชยกรณีรถยนต์สูญหาย หรือเสียหายสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ - - 50,000
4 การโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ (คุ้มครองความเสียหายจริงสูงสุด 3,000 บาทต่อชิ้น) 10,000 10,000 10,000
หมายเหตุ :
* ลูกค้าต้องมีกรมธรรม์ภาคสมัครใจ
ประเภทชั้น 1, 2 หรือ 2+
** เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
ราคา 1,700 2,700 3,000

บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ

สนใจติดต่อได้ที่ ผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่ 260/2531)