สิทธิประโยชน์พิเศษ

 • ไม่ต้องตรวจร่างายก่อนทำประกันภัย (ไม่มีโรคร้ายแรง)
 • ชำระค่าเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียว ประกันจะคุ้มครองตลอดสัญญาเช่าซื้อ
 • ให้ความคุ้มครองสูง ครอบคลุมวงเงินสินเชื่อ และดอกเบี้ยรวมตลอดสัญญาเช่าซื้อนานถึง 7 ปี

ความคุ้มครอง

 • การเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 • การสูญเสียอวัยวะของมือ หรือเท้า หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย
 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะ หรือโรคร้ายแรง
  • โรคหลอดเลือดสมองแตก
  • ภาวะโคม่า
  • ภาวะสมองตายและประสาทล้มเหลว
  • ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย คือ การเจ็บป่วยรุนแรงที่ไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ จะเป็นเหตุให้เสียชีวิตและ/หรือการเจ็บป่วยด้วยโรค
  • โรคมะเร็งลุกลามระยะที่ 4
  • โรคปอดระยะสุดท้าย
  • โรคกล้ามเนื้อหัวใจระดับ 4
  • โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
  • ตับวายระยะสุดท้าย

บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ

 • บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ด้วยประกันภัยคุ้มครองผู้เช่าซื้อรถยนต์ฮอนด้าของ
Honda Automobile Insurance Broker


ที่ทำให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างหมดห่วงทุกความกังวลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้คนที่คุณห่วงใย ปลอดภัยจากการเช่าซื้อ โดยกรรมสิทธิ์ รถยนต์จะเป็นของทายาทและครอบครัวทันที

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนด

เพิ่มความคุ้มครองอุบัติเหตุ

ฟรี 100,000 บาท ตลอดสัญญาเช่าซื้อ

กรณีทำทุนประกันตั้งแต่ 240,000 บาทขึ้นไป
(ไม่รวมเสียชีวิตขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

สนใจติดต่อได้ที่ ผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่ 260/2531)