ประกาศรายชื่อลูกค้าผู้โชคดี
รับทองคำมูลค่า 1,000,000 บาท


 
pro_arrow

วันนี้...ซื้อรถยนต์ฮอนด้ารุ่นใดก็ได้
ลุ้นรับทองคำ 1 ล้านบาท เดือนละ 5 รางวัล นาน 4 เดือน

 

สำหรับลูกค้าที่ซื้อและรับรถรถยนต์ฮอนด้ารุ่นใดก็ได้

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 62 – 31 ตุลาคม 62 ณ ผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าอย่างเป็นทางการ
 

ประกาศรายชื่อลูกค้าผู้โชคดีรับทองคำมูลค่า 1,000,000 บาท ครั้งที่ 1

สำหรับลูกค้าที่รับรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2562

จับรางวัลครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

ณ ศูนย์ฝึกอบรม ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 

ลูกค้าผู้โชคดี ชื่อ - นามสกุล ผู้จำหน่าย
ท่านที่ 1 คุณ ศรัญญา   สามารถ บริษัท คลองหลวงฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
ท่านที่ 2 คุณ ศศิกานต์   เศวตปฏิมา บริษัท เอที ฮอนด้า ออโตโมบิล (เอกชัย-บางบอน) จำกัด
ท่านที่ 3 คุณ นัฐที   มูลจรัส บริษัท บางพลี ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
ท่านที่ 4 คุณ สุรัชขนาวรรณ   อุปดี บริษัท หลักเมืองถาวรฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
ท่านที่ 5 คุณ นิตยา   ทองแปลกมยุเรศ บริษัท ฮอนด้า เฟิร์ส จำกัด


ประกาศรายชื่อลูกค้าผู้โชคดีรับทองคำมูลค่า 1,000,000 บาท ครั้งที่ 2

สำหรับลูกค้าที่รับรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562

จับรางวัลครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562

ณ ศูนย์ฝึกอบรม ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 

ลูกค้าผู้โชคดี ชื่อ - นามสกุล ผู้จำหน่าย
ท่านที่ 1 คุณ ปิยฉัตร   โหมดเทศน์ บริษัท กาญจนาภิเษก ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
ท่านที่ 2 คุณ พลัฎฐ์   ประทุมโพธิ์ บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด สาขารังสิต
ท่านที่ 3 คุณ พัชรพล   ภุมรินทร์ บริษัท สระแก้ว ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
ท่านที่ 4 คุณ พนิดา   มุลิวัลย์ บริษัท กาญจนาภิเษก ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
ท่านที่ 5 คุณ สิรภัทร   อิ่นเเก้ว บริษัท ร่องขุ่น ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด


ประกาศรายชื่อลูกค้าผู้โชคดีรับทองคำมูลค่า 1,000,000 บาท ครั้งที่ 3

สำหรับลูกค้าที่รับรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562

จับรางวัลครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

ณ ศูนย์ฝึกอบรม ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 

ลูกค้าผู้โชคดี ชื่อ - นามสกุล ผู้จำหน่าย
ท่านที่ 1 คุณ บุญสม   ฉ่ำกลิ่น บริษัท เมืองกาญจน์ ฮอนด้า ออโตโมบิล (ลูกแก) จำกัด
ท่านที่ 2 คุณ ประจวบ   เตจ๊ะ บริษัท ตากฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
ท่านที่ 3 คุณ พัทรศยา   ผัดสา บริษัท น่านฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
ท่านที่ 4 คุณ ณัฐธิสา   ยิ่งดำนุ่น บริษัท ฮอนด้า เทิดพระเกียรติ นครศรีธรรมราช จำกัด
ท่านที่ 5 คุณ อดิศักดิ์   หลีเด็น บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด สาขาถนนราษฎร์ยินดี


ประกาศรายชื่อลูกค้าผู้โชคดีรับทองคำมูลค่า 1,000,000 บาท ครั้งที่ 4

สำหรับลูกค้าที่รับรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2562

จับรางวัลครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด สาขาศรีอยุธยา
 

ลูกค้าผู้โชคดี ชื่อ - นามสกุล ผู้จำหน่าย
ท่านที่ 1 คุณ จิราพร   ละหารเพชร บริษัท สุขาภิบาล 3 ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
ท่านที่ 2 คุณ อภินันท์   ชีพรม บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด สาขาหัวลำโพง
ท่านที่ 3 คุณ สุจิตรา   ตันติเสนาบุญ บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด สาขาดาวคะนอง
ท่านที่ 4 คุณ กฤตพร   จีนะวงษ์ บริษัท สุโขทัย ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด
ท่านที่ 5 คุณ กาญจนา   ราชเสนา บริษัท ร่องขุ่น ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ดูเพิ่มเติม ซ่อน

• ผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการคือบุคคลทั่วไปและนิติบุคคลที่ซื้อและรับรถยนต์ฮอนด้ารุ่นใดก็ได้ ตั้งแต่ 1 ก.ค.62 – 31 ต.ค.62 ณ ผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าอย่างเป็นทางการ ไม่รวมลูกค้าที่ซื้อในเชิงพาณิชย์ ขายกลุ่ม (Fleet) รถเช่า (Leasing) หรือรถยนต์ที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ
• ของรางวัลคือ ทองคำรูปพรรณมูลค่ารางวัลละ 1,000,000 บ. จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 20,000,000 บ.
• ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์จับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 คัน
• ลูกค้าจะได้รับข้อความ (SMS) เพื่อยืนยันสิทธิ์การลุ้นรางวัลภายใน 48 ชม. หลังจากซื้อและรับรถยนต์เรียบร้อยแล้ว 
• บริษัทฯ จะดึงข้อมูลลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ในการจับรางวัล โดยยึดจากใบกำกับภาษีและการยืนยันการส่งมอบรถยนต์ในระบบ มาพิมพ์รายชื่อลูกค้าเป็นคูปองเพื่อนำมาจับรางวัลทุกเดือน  เดือนละ 5 รางวัล  รวม 4 ครั้ง
• คูปองที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละเดือน บริษัทฯ จะนำมารวมเพื่อจับรางวัลในเดือนต่อๆ  ไป
• บริษัทฯ จะจับรางวัลผู้โชคดีครั้งที่ 1-4 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย) นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เลขที่ 27 หมู่ 14 ซ.เสรีไทย 87 ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 

ครั้งที่ 1 สำหรับลูกค้าที่ซื้อและรับรถยนต์ตั้งแต่ 1 ก.ค.62 – 31 ก.ค.62 จับรางวัลวันที่ 16 ส.ค.62 เวลา 14.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 23 ส.ค.62
ครั้งที่ 2 สำหรับลูกค้าที่ซื้อและรับรถยนต์ตั้งแต่ 1 ก.ค.62 – 31 ส.ค.62 จับรางวัลวันที่ 13 ก.ย.62  เวลา 14.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 20 ก.ย.62  
ครั้งที่ 3 สำหรับลูกค้าที่ซื้อและรับรถยนต์ตั้งแต่ 1 ก.ค.62 – 30 ก.ย.62 จับรางวัลวันที่ 18 ต.ค.62  เวลา 14.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 25 ต.ค.62
ครั้งที่ 4 สำหรับลูกค้าที่ซื้อและรับรถยนต์ตั้งแต่ 1 ก.ค. 62 – 31 ต.ค.62 จับรางวัลวันที่ 22 พ.ย.62   เวลา 14.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 29 พ.ย.62

• ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่  1-4  ผ่านทาง www.honda.co.th
• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
• ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 11 มิ.ย.62
• ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากของรางวัลที่ได้รับ ลูกค้าผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• สงวนสิทธิ์การมอบของรางวัลให้เฉพาะลูกค้าที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในใบกำกับภาษีที่จับรางวัลได้เท่านั้น
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• พนักงานของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญนี้ 
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมฮอนด้า หรือ Honda Call Center โทร. 0-2341-7777

ทดลองขับรถจริงกับทุกรุ่นที่ชอบ

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีข้อผูกมัด
มีผู้สนใจ ลงทะเบียนทดลองขับ
ครั้ง
prodetail_testdrive_car
มีผู้สนใจ ลงทะเบียนทดลองขับ
ครั้ง
BACK TO TOP
BACK TO TOP