รับฟรี! Happy Thermal Bag*
ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 62 – 31 มี.ค. 63


 
pro_arrow

ทดลองขับรถยนต์ฮอนด้ารุ่นใดก็ได้

รับฟรี! กระเป๋า Happy Thermal Bag เก็บอุณหภูมิมูลค่า 350 บาท*


ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

ลงทะเบียนทดลองขับ  คลิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ดูเพิ่มเติม ซ่อน
*เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรมทดลองขับ
1. ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมทดลองขับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 ผ่าน www.honda.co.th/testdrive
2. เมื่อลงทะเบียนทดลองขับเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจัดส่งข้อความยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรายละเอียดข้อมูลการนัดหมายให้กับลูกค้า
3. หลังจากลูกค้าทดลองขับรถยนต์ฮอนด้าแล้ว ระบบจะจัดส่งข้อความขอบคุณการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมลิงก์ประเมินความพึงพอใจการทดลองขับ ลูกค้าต้องทำแบบประเมินให้ครบทุกขั้นตอน
4. หลังจากทำแบบประเมินเสร็จสิ้นครบถ้วนจะปรากฏ “ภาพกล่องของขวัญ และข้อความขอบคุณ” กรุณาแสดงภาพ และข้อความดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับกระเป๋า Happy Thermal Bag เก็บอุณหภูมิ มูลค่า 350  บาท

- สงวนสิทธิ์รับกระเป๋า Happy Thermal Bag เก็บอุณหภูมิ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ณ โชว์รูมของฮอนด้าทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมทดลองขับ
- พนักงาน บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และพนักงานผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ หรือศูนย์บริการข้อมูลฮอนด้า 24 ชั่วโมง โทร. 02 341 7777


กิจกรรม Drive & Share
   เมื่อลูกค้าทดลองขับพร้อมรับ Happy Thermal Bag กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ เรียบร้อยแล้ว เพียงทำตามกติกาด้านล่างนี้ให้ถูกต้องและครบถ้วน รับเลย! บัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส มูลค่า 100 บาท
1. ถ่ายรูปคู่กับรถยนต์ที่ได้ทดลองขับ 
2. ใส่ #HappyDayHappyDrive #HondaTestDrive
3. โพสต์ภาพลงบนเฟซบุ๊ก พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
4. แสดงหน้าจอที่ทำตามกติกาครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรับบัตรของขวัญ

- ระยะเวลาของกิจกรรม Drive & Share ตั้งแต่วันที่  21 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563
- สงวนสิทธิ์ในการมอบบัตรของขวัญ เมื่อปฏิบัติตามกติกาครบถ้วน 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม
- บัตรของขวัญไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และเงื่อนไขในการใช้บัตรของขวัญเป็นไปตามที่บริษัทผู้ออกบัตรของขวัญกำหนด
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ทดลองขับรถจริงกับทุกรุ่นที่ชอบ

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีข้อผูกมัด
มีผู้สนใจ ลงทะเบียนทดลองขับ
ครั้ง
prodetail_testdrive_car
มีผู้สนใจ ลงทะเบียนทดลองขับ
ครั้ง
BACK TO TOP
BACK TO TOP