new accord
arrow

honda sensing

ระบบควบคุมและปรับความเร็วอัตโนมัติ เป็นระบบช่วยควบคุม ความเร็วของรถให้คงที่ ตามที่ผู้ขับตั้งค่าไว้ และระบบจะปรับ ความเร็วอัตโนมัติ โดยมีกล้องและเรดาร์ตรวจจับรถคันหน้า เพื่อรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างเหมาะสม ทำให้เกิด ความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการขับขี่

ระบบเตือนการชนด้านหน้าและตรวจจับคนเดินถนนด้วยกล้อง และเรดาร์พร้อมระบบช่วยเบรก เป็นระบบที่ช่วยเตือนผู้ขับให้ลด ความเร็วของรถเมื่อมีรถคันข้างหน้า รถสวนทาง หรือคนเดิน ถนนอยู่ในระยะที่ไม่ปลอดภัย โดยระบบจะแจ้งเตือนผ่านหน้าจอ แสดงข้อมูลและสัญญาณเสียง รวมถึงมีการสั่นเตือนของพวง มาลัยในกรณีรถสวนทาง ซึ่งหากผู้ขับยังไม่ตอบสนองหรือใน กรณีที่อยู่ในระยะที่เสี่ยงต่อการชน ระบบจะช่วยเสริมแรงเบรกให้ อัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการชนหรือลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ

ระบบแจ้งเตือนและช่วยเหลือเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ เป็น ระบบที่ใช้กล้องด้านหน้าในการตรวจจับเส้นแบ่งช่องทางจราจร หากพบว่ารถอยู่ในสภาวะเบี่ยงออกนอกช่องทางโดยไม่ได้ตั้งใจ ระบบจะส่งสัญญาณเตือนที่หน้าจอแสดงข้อมูลพร้อมการสั่น เตือนของพวงมาลัย และในกรณที่รถเริ่มเบี่ยงออกนองช่องทาง มากยิ่งขึ้น ระบบจะช่วยหน่วงพวงมาลัยเพื่อให้รถกลับเข้าสู่ช่อง ทางหากรถยังคงเบี่ยงออกนอกช่องทางจนอาจเกิดอุบัติเหตุ ระบบเบรกจะทำงานเพื่อชะลอความเร็ว(ในกรณีเส้นแบ่งถนนเป็น เส้นทึบ) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่รถจะออกนอกช่องทางจราจร

ระบบแจ้งเตือนและช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ เป็น ระบบที่ช่วยหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการขับออกนอก ช่องทางเดินรถโดยไม่ตั้งใจโดยกล้องด้านหน้าจะทำการตรวจจับ เส้นแบ่งช่องทางเดินรถ พร้อมส่งสัญญาณเตือนผ่านหน้าจอ แสดงข้อมูลและการสั่นของพวกมาลัยในกรณีที่รถเริ่มออกนอก ช่องทาง นอกจากนี้ระบบจะช่วยเพิ่มแรงหน่วงของพวงมาลัย เพื่อช่วยผู้ขับให้ควบคุมรถอยู่ภายในช่องทางปกติ

scrolltop