รู้จักฮอนด้า

ความเป็นมาของรถยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย

‘ฮอนด้า’ สร้างชื่อในเมืองไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เริ่มจากการจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น แต่ความฝันที่จะเป็นผู้นำยนตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ฮอนด้าไม่หยุดอยู่เพียงแค่รถจักรยานยนต์เท่านั้น

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจรถยนต์ เมื่อปี พ.ศ. 2526 ภายใต้ชื่อบริษัท ฮอนด้า คาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มีโรงงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน และเปิดตัวฮอนด้า แอคคอร์ด เป็นรุ่นแรกในปีพ.ศ. 2527 ต่อมา ย้ายโรงงานผลิตรถยนต์มาก่อตั้งที่จ. พระนครศรีอยุธยา ในปีพ.ศ. 2539 โดยมีกำลังการผลิต 100,000 คันต่อปี และในปีพ.ศ. 2543 จึงเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งรวมส่วนงานการผลิต และการจัดจำหน่ายเข้าไว้ด้วยกัน และในปีพ.ศ. 2551 ฮอนด้าขยายการลงทุนในประเทศไทยด้วยการเปิดโรงงานแห่งที่ 2 นับเป็นบริษัทในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย ที่ดำเนินกิจการเป็นรายหลังๆ ทว่ากลับประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในช่วงระยะเวลาเพียงสองทศวรรษ

ฮอนด้ามีผู้จำหน่ายหลาย แห่ง กระจายอยู่แถบทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและความนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค

ปัจจุบัน บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด มีโรงงานผลิตรถยนต์อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนอกจากการผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายภายในประเทศแล้ว ที่นี่ยังเป็นฐานในการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคนี้ เป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

สำนักงานใหญ่

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
49 หมู่ 9 ถนนโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

 • โทร.
 • 0-3533-1000-13
 • 0-3533-0999
 • โทรสาร.
 • 0-3533-0974-5

สำนักงานส่วนงานขายและบริการ

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
2754/1 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

 • โทร.
 • 0-2341-7777
 • Call Center
 • 0-2341-7888
 • อัตโนมัติ 30 คู่สาย
 • 0-2341-7999
 • อัตโนมัติ 30 คู่สาย
 • โทรสาร.
 • 0-2790-9100