ฮอนด้า สานต่อโครงการ Honda Dream School ปีที่ 19 รวมพลังจิตอาสาปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้เยาวชนไทย พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

4 เมษายน 2567

News Image
บรรยายภาพ : บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายฮิเดโฮะ คาวาซากะ (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ นำทีมอาสาพนักงานฮอนด้าในประเทศไทย ร่วมสนับสนุนงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ในโครงการ "ฮอนด้าชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ปีที่19" ประจำปี 2567 พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนวัดแสนสุข กรุงเทพฯ โดยมี นายพงษ์พันธ์ เรืองฤทธิ์ฉายแสง (ขวา) ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดแสนสุข เป็นผู้แทนรับมอบ โดยโรงเรียนวัดแสนสุขเป็นหนึ่งในสามโรงเรียนในโครงการ "ฮอนด้าชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ปีที่19"ประจำปี 2567 ที่ฮอนด้าร่วมสนับสนุนงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นอกจากนั้น ยังมีโรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ จ.ปราจีนบุรี และโรงเรียนวัดบ้านช้าง จ.พระนครศรีอยุธยา รวมมูลค่าการสนับสนุนทั้งหมด 3 ล้านบาท
News Image
News Image
/
(กรุงเทพ- 4 เมษายน 2567) บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นสานต่อพันธกิจด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตามเป้าหมายฮอนด้าปี พ.ศ. 2593 เดินหน้าปลูกฝังจิตสำนึกและตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทั้งบนท้องถนนและการใช้ชีวิตประจำวัน ผ่านโครงการ "ฮอนด้าชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย" หรือ "Honda Dream School" ประจำปี 2567 ซึ่งจัดเป็นปีที่ 19 ใน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดแสนสุข จ.กรุงเทพฯ โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ จ.ปราจีนบุรี และโรงเรียนวัดบ้านช้าง จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทฯดำเนินธุรกิจอยู่ รวมนักเรียนกว่า 900 คน รวมถึงรวมพลังจิตอาสาพนักงานฮอนด้า ครู นักเรียน และตัวแทนชุมชนใน 3 พื้นที่ ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาวะแวดล้อมของโรงเรียนให้น่าอยู่และปลอดภัย และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน พร้อมส่งมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ในระหว่างเดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567 สำหรับ โครงการ "ฮอนด้าชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย" หรือ "Honda Dream School" ปีที่19 เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนความมุ่งมั่นของฮอนด้าในการดำเนินงานภายใต้เป้าหมายของบริษัทฯ ปี พ.ศ.2593  (Honda Target 2050) ใน 2 ทิศทางหลัก ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งมั่นทำให้ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ ของฮอนด้า มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมปลอดมลพิษ และด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุและลดการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทั่วโลกให้เป็นศูนย์ โดยโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย
News Image
News Image
News Image
News Image
News Image
News Image
/
1) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน ได้แก่
  • การทำแปลงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้เพิ่มทักษะการเกษตร โดยผลผลิตที่ได้นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนอีกด้วย
  • จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการแยกขยะให้ถูกวิธี เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ขยะ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนรู้เรื่องการออมเงินผ่านธนาคารขยะ
  • การให้ความรู้เรื่องพลังงานหมุนเวียน ด้วยการสนับสนุนระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์  (Solar Cell) กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 10 กิโลวัตต์ เพื่อใช้เป็นพลังงานสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 65 ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของโรงเรียน สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 5,947 Kg CO2 ต่อปี
  • การปรับปรุงและปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์โรงเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ อาทิ ปลูกต้นไม้ ปูสนามหญ้า ทาสีกำแพงโรงเรียนและเครื่องเล่น
News Image
News Image
News Image
/
2) กิจกรรมด้านความปลอดภัย จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องการใช้ถนนอย่างปลอดภัย และข้อควรปฏิบัติแก่นักเรียน จัดทำห้องเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน รวมทั้งปรับปรุงพื้นและเส้นทางจราจรและกระจกบริเวณทางโค้ง เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ

ฮอนด้าพร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการ"ฮอนด้าชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย"หรือ Honda Dream School เพื่อปลูกฝังเรื่องความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้แก่เยาวชนไทย เพราะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวสู่สังคมปลอดมลพิษและลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

News Image

มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย นำโดย คุณเบญจวรรณ ดงหิงส์ เลขานุการ มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ปรับปรุงห้องสมุดและความปลอดภัย ให้แก่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท

3 พฤษภาคม 2567

News Image

ฮอนด้า ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ รวมมูลค่า 1 ล้านบาท จากกิจกรรมวิ่งการกุศล "Honda Run 2024" ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดอยุธยาและปราจีนบุรี

28 มีนาคม 2567

อัปเดตข่าวสารใหม่ๆ
ที่คุณไม่ควรพลาด!

Back to top

แชทกับเซลส์

Back to top