ฮอนด้าประเทศไทย

ฮอนด้าในประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญของฮอนด้า
โดยมุ่งสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับรถยนต์
และชิ้นส่วนประกอบที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยเสมอมา...
เพื่อส่งมอบยานยนต์คุณภาพให้กับลูกค้าในประเทศไทย และในอีกหลายประเทศทั่วโลก

ก้าวสำคัญของฮอนด้า

2527
เริ่มการผลิต
รถยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย
2539
เปิดโรงงานแห่งแรกที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา
2540
ส่งออกรถยนต์ ฮอนด้า ซิตี้
2541
ส่งออกรถยนต์ ฮอนด้า แอคคอร์ด
2542
ส่งออกรถยนต์ ฮอนด้า ซีวิค
2543
ผลิตรถยนต์สำเร็จรูปจำนวน 40,000 คัน โดยมียอดการส่งออกรวมที่ 6,000 คัน
2545
ผลิตฝาสูบและเสื้อสูบ
2546
ยอดการส่งออกรวมของรถยนต์ ฮอนด้า ซิตี้ ซีวิค และแอคคอร์ด กว่า 37,000 คัน
2547
เริ่มการส่งออกรถยนต์ ฮอนด้า แจ๊ซ และมียอดการส่งออกรวมกว่า 44,000 คัน
2548
- ผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ผลิตฝาสูบและเสื้อสูบเครื่องยนต์
- ลงทุนเพิ่มในโรงงานฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติกความเร็วสูงและเครื่องจักรหล่อชิ้นงานแบบหมุนเหวี่ยง ซึ่งเป็นครั้งแรงที่ฮอนด้า นำเครื่องจักรเหล่านี้มาใช้ในเอเชียนอกจากประเทศญี่ปุ่น
2549
- เพิ่มโรงงานผลิตเพลาลูกเบี้ยว เพลาข้อเหวี่ยง และก้านสูบ รวมทั้งระบบมัลติเทสเตอร์ไดรเวอร์ซิสเต็มส์และศูนย์ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องยนต์
- ส่งออกรถยนต์ ฮอนด้า ซี อาร์-วี
2550
ยอดการผลิตรถยนต์สะสมรวมสูงสุด 1 ล้านคัน และปรับกำลังการผลิต 120,000 คันต่อปี
2551
เปิดสายพานการผลิตที่ 2 ที่โรงงานฮอนด้าอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
มี.ค. 2555
กลับมาเดินสายการผลิตอีกครั้งหลังหยุดการผลิต 6 เดือน จากเหตุอุทกภัยปลายปี 2554
ก.พ. 2556
ประกาศขยายกำลังการผลิตที่โรงงานฮอนด้าอยุธยา มูลค่า 2,910 ล้านบาท
ก.พ. 2556
ประกาศสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้าแห่งใหม่ ที่ จ.ปราจีนบุรี มูลค่า 17,150 ล้านบาท
ก.ค. 2556
พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างโรงงานฮอนด้าปราจีนบุรี ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.ปราจีนบุรี
2557
โรงงานฮอนด้าอยุธยาเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 300,000 คันต่อปี
มิ.ย. 2558
รถยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นที่ผลิตในประเทษไทยรับเครื่องหมาย “ฉลากเขียว”
ต.ค. 2558
ผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปพลาสติก (Polymer Injection ณ โรงงานฮอนด้าปราจีนบุรี
พ.ย. 2558
บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนดี เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ประกาศสร้างสนามทดสอบรถยนต์ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี ด้วยเงินลงทุน 1,700 ล้านบาท
ก.พ. 2559
ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ประกอบด้วย เสื้อสูบ ฝาสูบ ก้านสูบ และเพลาข้อเหวี่ยง ที่โรงงานฮอนด้าปราจีนบุรี
มี.ค. 2559
ผลิตรถยนต์สำเร็จรูปฮอนด้า ซีวิค ใหม่ เจนเนอเรชั่นที่ 10 เป็นรถยนต์รุ่นแรกที่โรงงานฮอนด้าปราจีนบุรี
ก.ค. 2560
ฮอนด้าเปิดสนามทดสอบในประเทศไทย เพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย
Back to top
Back to top