เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

สาระน่ารู้รวมถึงแนวความคิดในการผสมผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันแสดงถึงความมุ่งมั่นของฮอนด้า ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อลดปัญหามลภาวะ และค้นคว้าแนวทางการใช้พลังงานทดแทน เป็นการการประหยัดเชื้อเพลิง เพื่อดูแลเรา และดูแลโลกของลูกหลานเราในอนาคต