"กองทุน ฮอนด้า เคียงข้างไทย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ระสบอุกภัยน้ำท่วม ที่จังหวัด กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566"

27 ตุลาคม 2566

News Image
     กองทุน ฮอนด้า เคียงข้างไทยและผู้จำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ , รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ , หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รับมอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด จากกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย เพื่อส่งต่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

 
News Image
   นาย สนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในนามผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอขอบคุณ กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และตัวแทนจำหน่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ฮอนด้า จังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ได้นำถุงยังชีพมามอบให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวักาฬสินธุ์  ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เริ่มลดลงแต่อย่างไรก็ตามจังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ ซึ่งทางจังหวัดกาฬสินธุ์จะนำถุงยังชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
News Image
News Image
/
   กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย เกิดจากการผนึกกำลังของกลุ่มบริษัทฮอนด้า
ในประเทศไทย โดยการสมทบทุนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮอนด้าเข้าเป็นกองทุนฉุกเฉินเพื่อใช้ในกิจกรรมบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนชาวไทยในยามต้องเผชิญสาธารณภัย อาทิ น้ำท่วม ดินถล่ม ภัยหนาว ภัยแล้ง ตลอดจนการผลิตเตียงแรงดันลบ และหน้ากากแรงดันลบและบวก เพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลและหน่วยงานรัฐที่ต้องการใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสร้างประโยชน์สุขให้กับคนไทยดังเจตนารมณ์ของฮอนด้าในการสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อเป็นองค์กรที่สังคมไทยต้องการให้ดำรงอยู่ตลอดไป โดยตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนในปี 2555 ถึงปัจจุบัน กองทุนฯ ได้ให้ความช่วยเหลือสังคมไทยยามเกิดสาธารณภัยมาแล้ว รวมมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

News Image

มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย นำโดย คุณเบญจวรรณ ดงหิงส์ เลขานุการ มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ปรับปรุงห้องสมุดและความปลอดภัย ให้แก่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท

3 พฤษภาคม 2567

News Image

ฮอนด้า ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ รวมมูลค่า 1 ล้านบาท จากกิจกรรมวิ่งการกุศล "Honda Run 2024" ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดอยุธยาและปราจีนบุรี

28 มีนาคม 2567

News and updates you
can't miss!

Back to top

Chat with a sales consultant

Back to top