มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมสร้างกิจกรรม "เสริมโป่งช้างและปลูกพืชอาหารสัตว์" ณ เขตรักษาสัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน เพื่อเสริมสร้างอาหารแก่ช้างและสัตว์ป่าชนิดอื่น

27 กันยายน 2566

News Image
มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ภายใต้กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ดำเนินโครงการ "เสริมโป่งและปลูกพืชอาหารช้างและสัตว์ป่า "ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ ในการเสริมโป่งช้างจำนวน 4 โป่ง   โดยเสริมแร่ธาตุที่จำเป็นลงในดินและปลูกพืชอาหารสัตว์บนพื้นที่กว่า 200 ไร่ เพื่อช่วยเหลือช้างและสัตว์ป่าให้มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆนี้

 
News Image
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ทางมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย   นำโดย" คุณสาวิตรี แก้วพวงงาม " ผู้แทนมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และกลุ่มพนักงานจากบริษัทฮอนด้าในประเทศไทยมากกว่า 250 คน ร่วมใจกันเสริมแหล่งอาหารแก่ช้างป่าและสัตว์ในพื้นที่ "ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด" ครอบคลุมจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และสระแก้ว ซึ่งปัจจุบันมีช้างอยู่ประมาณ 592 ตัว ให้เพียงพอต่อการอาศัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาช้างและสัตว์ป่าออกหากินนอกพื้นที่อีกด้วย      
News Image
News Image
/
มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทยได้ดำเนินกิจกรรมหลากหลายโครงการ  เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีพันธกิจหลักในด้านการส่งเสริมการศึกษา การรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการช่วยเหลือสังคมเพื่อมนุษยธรรมต่าง ๆ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและอยู่เคียงข้างสังคมไทยต่อไป

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

News Image

มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย นำโดย คุณเบญจวรรณ ดงหิงส์ เลขานุการ มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ปรับปรุงห้องสมุดและความปลอดภัย ให้แก่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท

3 พฤษภาคม 2567

News Image

ฮอนด้า ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ รวมมูลค่า 1 ล้านบาท จากกิจกรรมวิ่งการกุศล "Honda Run 2024" ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดอยุธยาและปราจีนบุรี

28 มีนาคม 2567

News and updates you
can't miss!

Back to top

Chat with a sales consultant

Back to top