5 นวัตกรจิ๋วโครงการ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2022” พร้อมทีมผู้ชนะและรองชนะเลิศปี 2019-2021 บินลัดฟ้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วัฒนธรรม และไอเดียสร้างสรรค์ที่ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2566

News Image
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด นำ 20 นวัตกรจิ๋ว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในโครงการ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ ปี 2019-2022” รวม 4 ปี พร้อมด้วยครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ 7 คน ร่วมทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างทักษะทางความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา
News Image
News Image
News Image
/
จากข้อจำกัดในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นในช่วงโควิด-19 ทำให้เหล่านวัตกรน้อย ผู้ชนะและรองชนะเลิศโครงการ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ ปี 2019-2021” ไม่สามารถร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาได้ ในครั้งนี้ ฮอนด้าจึงได้นำผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ปี 2019-2022 จำนวน 20 คน พร้อมด้วยครูผู้สร้างแรงบันดาลใจจำนวน 7 คน เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 23-28 มีนาคม 2566 โดยทั้งหมดได้เข้าเยี่ยมชม ฮอนด้า เวลคัม พลาซ่า อาโอยามะ (Honda Welcome Plaza Aoyama) ซึ่งตั้งอยู่ในบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น โดยภายในจัดแสดงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์หลากหลายรุ่น รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ของฮอนด้าที่ตอบโจทย์เป้าหมายในปี 2593 (Honda Target 2050) ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของฮอนด้าทั่วโลก เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมปลอดมลพิษ (Carbon Neutrality) และสังคมปลอดอุบัติเหตุ (Zero Traffic Collision Fatalities) นอกจากนี้ ยังได้ทัศนศึกษาในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของโตเกียว ได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ รวมทั้งเพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซูมิดะ โตเกียวสกายทรี โรงงานกันดั้มโยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทโคโรซาวะ ซากุระ ทาวน์ (Tokorozawa Sakura Town) และโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ฯลฯ
News Image
News Image
News Image
News Image
News Image
News Image
News Image
News Image
News Image
News Image
News Image
News Image
/
นอกจากนี้ 5 นวัตกรจิ๋วในโครงการ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2022” ได้เดินทางไปยังสนามแข่งฮอนด้า ทวินริง โมเตกิ เพื่อเข้าค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับเยาวชนชาวญี่ปุ่นในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เวิร์กชอป “Dream Sketch ออกแบบรถในฝัน” การแสดงวัฒนธรรมประจำชาติ อาทิ การพับปลาตะเพียน และการพับกระดาษโอริกามิ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแต่งกายระหว่างโจงกระเบนและชุดยูกาตะ รวมถึงได้เยี่ยมชม ฮอนด้า คอลเลคชัน ฮอลล์ (Honda Collection Hall) ซึ่งจัดแสดงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในยุคต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกว่า 300 คัน เรียนรู้การประกอบรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับเด็กและทดลองขับด้วยตนเอง รวมถึงได้สำรวจเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติใน ป่าเฮลโล วูดส์ (Hello Wood) ป่าต้นสนและโอ๊คภายในอาณาจักรฮอนด้า ที่ได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์จากเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ป่าของฮอนด้า
สำหรับ 20 นวัตกรจิ๋วและครูผู้สร้างแรงบันดาลใจทั้ง 7 คน ที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระหว่างวันที่ 23-28 มีนาคมที่ผ่านมา ประกอบด้วย

ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2022” นำโดย “น้องคริส” ด.ช.ปัณณทัต พันธุ์ศรีเพชร  “น้องหนูดี” ด.ญ.ณัฐพร บุญมากาศ  “น้องมิกกี้” ด.ช.แมทธิว มีทิม ชาร์มา  “น้องใบเตย” ด.ญ.กัณฐิกา แก้วกุล  และ “น้องญาญ่า” ด.ญ.สรัญญา สุขสมบูรณ์ พร้อมด้วยครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ คุณครูนรชัย พิทักษ์พรชัย และคุณครูวัฒนสิทธิ์ ชุนโอภาศ

ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2021” นำโดย “น้องตอง” ด.ช.ธนพล กมลพวงพันธุ์ “น้องพรีโม่” ด.ช.พฤณ จันทาภากุล “น้องคอปเตอร์” ด.ช.จิรัฏฐ์  สุมิตรเหมาะ “น้องสมายล์” ด.ญ.วิวิศนา ผลสมบูรณ์ และ “น้องกุ๊งกิ๊ง” ด.ญ.ปานไพลิน แรงเพชร พร้อมด้วยครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ คุณครูวารีนันท์ ดาราจันทร์พิทักษ์ และคุณครูภูวนาถ บุญสุวรรณ

ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2020” นำโดย “น้องโบนัส” ด.ญ.พัชระวดี สิริสุขสง่าพงษ์ “น้องเวนดี้” Miss Zimo Yang “น้องเอ๋ย” ด.ญ.วรีรัตน์ นันทสุขเกษม “น้องพราว” ด.ญ.พัชรภรณ์ อุราพร และ “น้องอัตติยา” ด.ญ.อัตติยา บาบา พร้อมด้วยครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ คุณครูพรรณี บุณเทพประทาน และคุณครูอัศนีย์ มูซอเฮด

ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2019” นำโดย “น้องอั่งปัง” ด.ญ.นิธิชชนันทน์ สันทัดเสรีอนันต์ “น้องวันใหม่” ด.ช.ชยานันท์ เวิญไธสง “น้องทับทิม” ด.ญ.รัตน์มณี จันทร์ขอนแก่น “น้องปิ่น” ด.ญ.ณชสร  คลองคต และ “น้องแบงค์” ด.ช.สิโรฒม์ จันทรัตติยากานต์ พร้อมด้วยครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ คุณครูรัชฎากรณ์ รักชาติ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

News Image

“ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2024” สานต่อความช่วยเหลือสู่สังคม มอบเงินบริจาคจากกิจกรรมประมูลการกุศล Charity Night แก่ศิริราชมูลนิธิ

18 มิถุนายน 2567

News Image

กองทุนฮอนด้า เคียงข้างไทย และ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด "บริจาคคอมพิวเตอร์ แก่โรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 "

17 มิถุนายน 2567

News and updates you
can't miss!

Back to top

Chat with a sales consultant

Back to top