วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561
กรุงเทพฯ-หัวหิน
ร่วม Workshop ถ่ายภาพด้วยมือถือ
กับช่างภาพ Top 5 ของไทย
และกิจกรรมสุดฮิป Sub-Yoga กลางลากูนที่พักสุดหรู
พิเศษเฉพาะลูกค้า Honda HR-V ฟรี!!
เพียงลงทะเบียน พร้อมแนบภาพถ่ายคุณกับรถ HR-V ของคุณ และบอก HR-V ในแบบที่คุณเป็น เป็นแบบไหน

เงื่อนไขและกติกาการสมัคร

  • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-23 เมษายน 2561
  • เฉพาะลูกค้าที่ใช้รถยนต์ฮอนด้า เอชอาร์-วี เท่านั้น
  • รับจำนวนจำกัดเพียง 10 คัน โดยให้สิทธิ์การร่วมกิจกรรม 1 คัน ต่อ 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องพัก
  • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องใช้รถฮอนด้า เอชอาร์-วี ของตนเองในการเดินทางและรถต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 25 เมษายน 2561

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขับขี่*
เพศ*
อายุ*
เบอร์โทรศัพท์*
อีเมล*
อาชีพ*
หมายเลขทะเบียนรถยนต์*
ชื่อ-นามสกุล ผู้ติดตาม*
เพศ*
อายุ*
เบอร์โทรศัพท์*
อีเมล*
อาชีพ*
สำหรับผู้ติดตาม ปัจจุบันคุณใช้รถยนต์รุ่นใด

HR-V ในแบบที่เป็นคุณเป็นแบบไหน*
แนบภาพถ่ายคุณกับรถ HR-V ของคุณ*
หมายเหตุ
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำภาพและข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา กำหนดการ เส้นทางและที่พักโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  • พนักงานในกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ผู้จำหน่ายและพนักงาน รวมถึงพนักงานบริษัทเอเจนซี่ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้