วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561
กรุงเทพฯ-หัวหิน
ร่วม Workshop ถ่ายภาพด้วยมือถือ
กับช่างภาพ Top 5 ของไทย
และกิจกรรมสุดฮิป Sub-Yoga กลางลากูนที่พักสุดหรู
พิเศษเฉพาะลูกค้า Honda HR-V ฟรี!!
เพียงลงทะเบียน พร้อมแนบภาพถ่ายคุณกับรถ HR-V ของคุณ และบอก HR-V ในแบบที่คุณเป็น เป็นแบบไหน

เงื่อนไขและกติกาการสมัคร

  • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-22 เมษายน 2561
  • เฉพาะลูกค้าที่ใช้รถยนต์ฮอนด้า เอชอาร์-วี เท่านั้น
  • รับจำนวนจำกัดเพียง 10 คัน โดยให้สิทธิ์การร่วมกิจกรรม 1 คัน ต่อ 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องพัก
  • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องใช้รถฮอนด้า เอชอาร์-วี ของตนเองในการเดินทางและรถต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 24 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

# ชื่อ นามสกุล
1 คุณ ณัฐธนพัชร ชินปิติวงษ์
2 คุณ เจษฎา หลงพิมาย
3 คุณ พุทธรักษ์ ภิรมย์ไชย
4 คุณ เจนจิรา จ.จิตต์เจริญชัย
5 คุณ ศตวรรษ พูลเขตกิจ
6 คุณ พิชาภพ เอี่ยมบัณฑิต
7 คุณ ภัทราภา รวิรั
8 คุณ อาภาญา ภูริภัทรตุลยาภร
9 คุณ เจษฎา ลัดดาชยาพร
10 คุณ วีณา เปรมกิจ
หมายเหตุ
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำภาพและข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา กำหนดการ เส้นทางและที่พักโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  • พนักงานในกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ผู้จำหน่ายและพนักงาน รวมถึงพนักงานบริษัทเอเจนซี่ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้