โปรโมชันเหลืออีก
5
วันเท่านั้น

แคมเปญ You’re the One
รับฟรีบัตรเติมน้ำมัน

*แคมเปญ You’re the One รับฟรีบัตรเติมน้ำมัน เมื่อออกรถยนต์ฮอนด้าคันใหม่ พร้อมใช้บริการสินเชื่อกับบริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 - 30 เมษายน 2567 และเกิดสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทฯ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

• รับบัตรเติมน้ำมันปตท. มูลค่า 1,000 บาท สำหรับรถยนต์ฮอนด้าทุกรุ่น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
• แคมเปญ You’re the One สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่เคยมีประวัติเช่าซื้อกับบริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น 
• แคมเปญ You’re the One จำกัดการใช้สิทธิ์เองได้ 1 สิทธิ์ และมอบสิทธิ์ให้ญาติขั้นที่ 1 และเพื่อน ได้ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
•  กรณีเจ้าของสิทธิ์ที่เป็นบุคคล สามารถมอบสิทธิ์ให้ครอบครัว สงวนสิทธิ์เฉพาะญาติขั้นที่ 1 (บิดา/มารดา พี่/น้อง สามี/ภรรยา บุตร/ธิดา) หรือบริษัท โดยเจ้าของสิทธิ์ต้องมีรายชื่อเป็นกรรมการในหนังสือรับรองบริษัท    
   กรณีเจ้าของสิทธิ์ที่เป็นนิติบุคคล สามารถมอบสิทธิ์ได้ สงวนสิทธิ์เฉพาะกรรมการบริษัทที่มีชื่ออยู่ในหนังสือรับรองของบริษัทที่ได้รับสิทธิ์ หรือบริษัทอื่นที่มีชื่อกรรมการคนใดคนหนึ่งอยู่ในหนังสือรับรองของบริษัทที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น     
   - รับบัตรเติมน้ำมันปตท. มูลค่า 1,000 บาท สำหรับรถยนต์ฮอนด้าทุกรุ่น
• กรณีเจ้าของสิทธิ์ที่เป็นบุคคล สามารถมอบสิทธิ์ให้เพื่อน โดยลงทะเบียนผ่านโครงการ Friend gets Friends และอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hondaleasing.co.th/news/fgf
• เงื่อนไขการได้รับบัตรเติมน้ำมันปตท. เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ทางบริษัทฯ จะจัดส่งบัตรเติมน้ำมันปตท. ให้ทางไปรษณีย์ภายใน 60 วันหลังจากวันที่เกิดสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทฯ บัตรเติมน้ำมันปตท. มีอายุการใช้งาน 2 ปี นับจากวันที่ออกบัตรโดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด  ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือส่วนลดได้ ไม่รับคืนหรือยกเลิกบัตร ไม่ชดเชยความเสียหายกรณีบัตรสูญหายหรือชำรุด โดยไม่ออกบัตรทดแทนในทุกกรณี
• เงื่อนไขการใช้บัตรเติมน้ำมันปตท. เป็นไปตามที่บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  กำหนด
• เงื่อนไขการใช้สินเชื่อเป็นไปตามรายการส่งเสริมการขาย ณ วันที่จองรถ  
• เงื่อนไขนี้ไม่สามารถใช้กับสินเชื่อสำหรับธุรกิจรถเช่า รถรับจ้าง รถทดลองขับรถสำหรับผู้บริหารและการขายกลุ่ม (Fleet) ยกเว้นพนักงาน Honda Group ที่ซื้อรถยนต์ใหม่กับแผนกงานขายกลุ่มและรถยนต์มือสอง  
• การพิจารณาสินเชื่อและเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ดูเพิ่มเติม ซ่อน

ลงทะเบียนรับข้อเสนอ

ทดลองขับรถจริง
กับทุกรุ่นที่ชอบ

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีข้อผูกมัด
มีผู้สนใจ ลงทะเบียนทดลองขับ
ครั้ง
prodetail_testdrive_car
มีผู้สนใจ ลงทะเบียนทดลองขับ
ครั้ง
Back to top

แชทกับเซลส์

Back to top