นโยบายความเป็นส่วนตัว

เอกสารต่อไปจัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ Honda.co.th ดังต่อไปนี้

การใช้งานปกติ – การใช้ Cookies

คุณสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เราให้บริการอยู่บนเว็บไซต์ อาทิเช่น โปรแกรมคำนวณราคาเช่าซื้อรถยนต์อัตโนมัติ โปรแกรมค้นหารถยนต์ที่เหมาะสมอัตโนมัติ เป็นต้น โดย ไม่ต้องทำการลงทะเบียน หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆ เพื่อใช้บริการข้างต้น อย่างไรก็ตาม ฮอนด้าขอเรียนให้ท่านทราบว่า ฮอนด้าอาจใช้ Cookies หรือโปรแกรมอื่นๆ เพื่อเก็บข้อมูลบางอย่างที่จำเป็น อาทิเช่น ชื่อ ISP ของคุณ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงถึงเรา หน้าที่คุณทำการเรียกดูตลอดจนวันเวลาที่เรียกดู ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการจัดเก็บในลักษณะของสถิติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

การเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

สำหรับการให้บริการบางอย่าง (ติดต่อสอบถาม และ Honda SMS Service) ฮอนด้ามีความจำเป็นต้องเก็บรายละเอียดและข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขตัวถังรถ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และฮอนด้าอาจจะแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวในระหว่างบริษัทในเครือของตน เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการของฮอนด้าหรือเพื่อประโยชน์อื่นๆ ของลูกค้า โดยจะไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากจะถูกบังคับโดยบทบัญญัติของกฎหมายหรือมีเหตุผลอันสมควรอย่างอื่น

การดาวน์โหลดข้อมูลบนเว็บไซต์ Honda.co.th

การดาวน์โหลดข้อมูลบนเว็บไซต์ Honda.co.th คุณจำเป็นต้องกรอกรายละเอียดส่วนตัวคือ ชื่อและอีเมลของคุณ โดยฮอนด้าจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการจำแนกและติดต่อคุณกลับไป เช่นเดียวกัน ฮอนด้าขอรับรองว่าจะใช้ข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

การจัดการข้อมูลที่ปรากฏบนอีเมลของคุณ

ในกรณีของการติดต่อสอบถาม ทักทวง เสนอแนะ หรือติติง มายังฮอนด้า ข้อมูลที่ปรากฏในอีเมลนั้นจะใช้เพื่อการอ้างอิงและการแก้ไขปัญหาที่คุณระบุถึงในอีเมลเท่านั้น

เกี่ยวกับ Privacy Policy

ฮอนด้าเชื่อมั่นว่า คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับเรา ดังนั้นหากคุณมีข้อสงสัยคำถามหรือข้อทักทวงใดๆ เกี่ยวกับเอกสารนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้โดย กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม "ติดต่อสอบถาม"

Privacy Policy

The contents provided hereunder are for your understanding of details and information appearing on website Honda.co.th:

Normal Operation – use of Cookies

You may use features offered on our website such as the car hire-purchase calculator or car matching program without registration or provision of any personal information. Nevertheless, your personal information such as your ISP name or your searching history be stored by Cookies or other programs in statistic form on behalf of Honda for the purpose of improving our website performance.

Collecting personal information of users

Personal information such as name, address, email address or vehicle identification number may also be collected when succeeding some services (enquiries and Honda SMS service). Honda may share the received information among its affiliates for the purpose of developing the services or for benefits of customers and shall not disclose to the third party unless otherwise required by the provisions of law or in case of necessity.

Downloading information from website Honda.co.th

In order to download information from website Honda.co.th, you are required to fill in the personal information (name and email address). We shall use the said information under this Privacy Policy.

Managing information appearing in your email

For all inquiries, notes, suggestions, complains, please note that the information appearing in your email will be used for our references and for resolving problems mentioned in your email only.

About Privacy Policy

Honda considers that your suggestions and feedbacks are highly valuable. Therefore, if you have any further inquiries or notes with respect to this document, please feel free to contact us by filling our “Inquiry” form.