เกี่ยวกับฮอนด้า

ฮอนด้าประเทศไทย

ฮอนด้ามุ่งมั่นนำเสนอยนตรกรรม เพื่อตอบแทน ทุกความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้าชาวไทย ที่เป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า สานต่อเจตนารมณ์ ของฮอนด้าในการเป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่ตลอดไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนงานขายและบริการ

ฮอนด้าตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการ ลูกค้ามาโดยตลอด บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นยกระดับการให้ บริการอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้กับลูกค้าเสมอมา พร้อมกับการขยายพื้นที่ การบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลลูกค้าทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

ส่วนงานผลิต

รถยนต์ฮอนด้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิต การใช้ การทิ้ง ทำลาย ตลอดจนการจัดการทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ รถยนต์ฮอนด้าทุกรุ่น ยังได้รับการผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเฉพาะด้านความปลอดภัยจากโรงงาน ของฮอนด้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และได้รับ การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย

ฮอนด้ามุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ที่มี คุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจน การค้นหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์เสมอมา เพื่อส่งมอบสังคมที่ยั่งยืน ให้กับลูกหลานในอนาคต ตอกย้ำถึงพันธสัญญา ด้านสิ่งแวดล้อมของฮอนด้า “Blue Skies for Our Children” หรือ “ท้องฟ้าที่สดใสเพื่ออนาคตของ คนรุ่นต่อไป”

กิจกรรมเพื่อสังคม

ตลอดระยะเวลาที่ฮอนด้าได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ มุ่งมั่นรักษาสมดุลทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ การรักษาสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือสังคม ผ่าน กิจกรรมเพื่อสังคมมากมายหลายโครงการ พร้อมทั้ง สร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเสมอมา เพื่อสร้างความพึงพอใจ สูงสุดให้กับลูกค้าชาวไทย และเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ ของฮอนด้าในการเป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่ตลอดไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
Back to top

แชทกับเซลส์

Back to top