โปรโมชันเหลืออีก
4
วันเท่านั้น

ข้อเสนอดอกเบี้ยพิเศษ
ฟรีค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี*

  • ฟรี ประกันภัย 1 ปี
  • พร้อมฮอนด้า อัลติเมท แคร์ ขยายเวลารับประกันคุณภาพรถใหม่ 

ข้อเสนอพิเศษ เมื่อออกรถยนต์ ฮอนด้า แอคคอร์ด

เกรด EL

รับดอกเบี้ย 1.99 %* พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี ฟรี ค่าแรงเช็กระยะตามตารางการบำรุงรักษา 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร ②  พร้อมรับ “ฮอนด้า อัลติเมท แคร์”
 
หรือ

รับข้อเสนอสุดพิเศษ DOUBLE SMILE** ดาวน์ 0 บาท หรือ ผ่อนเริ่มต้น 13,000 บาท พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี ฟรี ! ค่าแรงเช็กระยะตามตารางการบำรุงรักษา 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร พร้อมรับ “ฮอนด้า อัลติเมท แคร์”
 

หรือ

เกรด e:HEV EL+  และ e:HEV TECH

รับดอกเบี้ย 0%* ฟรี ค่าแรงเช็กระยะตามตารางการบำรุงรักษา 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร พร้อมรับ “ฮอนด้า อัลติเมท แคร์” และรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี

สำหรับลูกค้าฮอนด้า แอคคอร์ด เกรด e:HEV EL+  สีเงินลูนาร์ (เมทัลลิก) ภายในหนังสีดำ     
รับเพิ่ม ! บัตรน้ำมันมูลค่า 18,000 บาท และ  กระเป๋าเดินทาง Huskie มูลค่า 12,995 บาท⑧ 

You’re e:HEV Family รับบัตรน้ำมันมูลค่า 5,000 บาท  สำหรับลูกค้า ฮอนด้า แอคคอร์ด ไฮบริด, ซีวิค ไฮบริด, ซิตี้ อี:เอชอีวี หรือ แจ๊ซ ไฮบริด เมื่อจองและรับรถ ฮอนด้า ซิตี้ อี:เอชอีวี ใหม่, ซิตี้ แฮทช์แบ็กซ์ อี: เอชอีวี ใหม่, แอคคอร์ด อี:เอชอีวี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 65 
หรือ

ข้อเสนอสุดพิเศษ DOUBLE SMILE** ดาวน์ 0 บาท หรือ ผ่อนเริ่มต้น 15,000 บาท พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี ฟรี ค่าแรงตามตารางการบำรุงรักษา 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร พร้อมรับ“ฮอนด้า อัลติเมท แคร์” และรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี

สำหรับลูกค้าฮอนด้า แอคคอร์ด เกรด e:HEV EL+  สีเงินลูนาร์ (เมทัลลิก) ภายในหนังสีดำ     
รับเพิ่ม ! บัตรน้ำมันมูลค่า 18,000 บาท และ  กระเป๋าเดินทาง Huskie มูลค่า 12,995 บาท
 

You’re e:HEV Family รับบัตรน้ำมันมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้า ฮอนด้า แอคคอร์ด ไฮบริด, ซีวิค ไฮบริด, ซิตี้ อี:เอชอีวี หรือ แจ๊ซ ไฮบริด เมื่อจองและรับรถ ฮอนด้า ซิตี้ อี:เอชอีวี ใหม่, ซิตี้ แฮทช์แบ็กซ์ อี: เอชอีวี ใหม่, แอคคอร์ด อี:เอชอีวี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 65 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

*ดาวน์ 25% ผ่อน 12-48 เดือน **ดับเบิ้ล สไมล์ คือการทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ฟรีประกันภัย 1 ปี แอคคอร์ด เกรด EL มูลค่า 35,465.15 - 36,431.36 บาท, แอคคอร์ด เกรด e:HEV EL+, e:HEV TECH มูลค่า 38,363.78 - 40,297.27 บ. กรณีแจ้งประกันภัยผ่าน บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์(ประเทศไทย) จำกัด (เฉพาะเบี้ยประกันบุคคลธรรมดาเท่านั้น) มูลค่าประกันภัยขึ้นอยู่กับเกรดรถยนต์ที่ลูกค้าเลือกซื้อ

ฟรีค่าแรงเช็กระยะตามตารางการบำรุงรักษาที่ระบุไว้ในสมุดรับประกัน 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน แอคคอร์ด เกรด EL มูลค่า 5,304.50 บาท (ไม่รวมค่าแรงในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ที่ขึ้นอยู่กับสัญญาณไฟเตือน),แอคคอร์ด เกรด e:HEV EL+, e:HEV TECH มูลค่า 6,746.50 บาท

โปรแกรมให้บริการพิเศษด้านคุณภาพรถยนต์ “ฮอนด้า อัลติเมท แคร์” ขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมงอีก 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ต่อจากการรับประกันคุณภาพรถใหม่ 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร สิ้นสุด รวมเป็น 5 ปี หรือ 140,000 กิโลเมตร อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน แอคคอร์ด เกรด EL มูลค่า 22,000 บาท ,แอคคอร์ด เกรด e:HEV EL+, e:HEV TECH มูลค่า 25,000 บาท

แอคคอร์ด เกรด EL ดาวน์ 0% ค่างวด 24,000 บาท/เดือน หรือดาวน์ 10 % ค่างวด 20,000 บาท/เดือน หรือดาวน์ 15% ค่างวด 18,000 บาท/เดือน หรือดาวน์ 20% และดาวน์ 25% ค่างวด 16,000 บาท/เดือน หรือ ดาวน์ 30% ขึ้นไป ค่างวด 13,000 บาท/เดือน เป็นค่างวดที่ 1-48 คำนวณจากแอคคอร์ด เกรด EL

แอคคอร์ด เกรด e:HEV EL+ ดาวน์ 0% ค่างวด 27,000 บ./ด. หรือดาวน์ 10% ค่างวด 23,000 บ./ด. หรือดาวน์ 15% ค่างวด 21,000 บ./ด. หรือดาวน์ 20% และดาวน์ 25% ค่างวด 18,000 บ./ด. หรือดาวน์ 30% ขึ้นไป ค่างวด 15,000 บ./ด. เป็นค่างวดที่ 1-48 คำนวณจากแอคคอร์ด เกรด e:HEV EL+

  • สำหรับเกรด e:HEV TECH ดาวน์ 0% ค่างวด 29,000 บ./ด. หรือดาวน์ 10% ค่างวด 25,000 บ./ด. หรือดาวน์ 15% ค่างวด 23,000 บ./ด. หรือดาวน์ 20% และดาวน์ 25% ค่างวด 20,000 บ./ด. หรือดาวน์ 30% ขึ้นไป ค่างวด 17,000 บ./ด. เป็นค่างวดที่ 1-48 คำนวณจากแอคคอร์ด เกรด e:HEV TECH


รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี โดยแบตเตอรี่ไฮบริดและระบบไฮบริดทั้งระบบ รับประกัน 5 ปีไม่จำกัดระยะทางและบริษัทฯพิจารณาขยายระยะเวลารับประกันเฉพาะแบตเตอรี่ไฮบริดเพิ่มอีก 5 ปี (ตั้งแต่ปีที่ 6 – 10)ทั้งนี้เงื่อนไขการขยายเวลารับประกันดังกล่าวจะมีผลเฉพาะกรณีที่แบตเตอรี่ไฮบริดที่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องของวัสดุ/ชิ้นส่วน หรือการประกอบจากโรงงานภายใต้การใช้งานตามปกติ ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องของผู้ใช้และการใช้งานในสภาวะที่ไม่เหมาะสม โดยการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดในช่วงปีที่ 6-10 ลูกค้าจะต้องชำระค่าดำเนินการในการขนส่ง และกำจัดแบตเตอรี่ไฮบริด จำนวน 1,000 บาท ต่อการดำเนินการ 1 ครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าแรง)

 แคมเปญสำหรับลูกค้า ฮอนด้า แอคคอร์ด ไฮบริด, ซีวิค ไฮบริด, ซิตี้ อี:เอชอีวี หรือ แจ๊ซ ไฮบริด เมื่อจองและรับรถรุ่นที่ร่วมรายการ ฮอนด้า ซิตี้ อี:เอชอีวี ใหม่, ซิตี้ แฮทช์แบ็กซ์ อี: เอชอีวี ใหม่ หรือ แอคคอร์ด อี:เอชอีวี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 65 รับฟรีบัตรน้ำมันมูลค่า 5,000 บาท

  • ลูกค้าที่มีชื่อระบุตามเอกสารสิทธิ์ (เจ้าของสิทธิ์) สามารถใช้สิทธิ์เองหรือมอบสิทธิ์ให้บิดา/มารดา/พี่-น้อง/คู่สมรส/บุตร (ครอบครัวญาติขั้นที่ 1) กรณีมอบสิทธิ์ให้สมาชิกในครอบครัวญาติขั้นที่ 1 ลูกค้าต้องแสดงเอกสารแสดงความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวแก่ที่ปรึกษาการขายของโชว์รูมฮอนด้า
  • รับฟรีบัตรน้ำมันมูลค่า 5,000 บาท สําหรับใช้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ำมัน บริษัท ปตท.ทุกสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศและไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • เงื่อนไขการใช้บัตรเติมน้ำมันเป็นไปตามที่บริษัท ปตท.จำกัด กำหนด / บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรเติมน้ำมันภายใน 30 วัน หลังเดือนที่รับรถยนต์ ผ่านทางผู้จำหน่ายที่ลูกค้ารับรถยนต์

⑧ เมื่อจองและรับรถฮอนด้า แอคคอร์ด เกรด e:HEV EL+ , e:HEV TECH เฉพาะ สีเงินลูนาร์ (เมทัลลิก) ภายในหนังสีดำ ตั้งแต่ 1 ม.ค.65-31ม.ค.65  รับเพิ่ม ! บัตรน้ำมันมูลค่า 18,000 บาท และ  กระเป๋าเดินทาง Huskie มูลค่า 12,995 บาท โดยบริษัทฯ จะจัดส่งของที่ระลึกภายใน 30 วัน หลังเดือนที่รับรถยนต์ ผ่านทางผู้จำหน่ายที่ลูกค้ารับรถยนต์/ ของที่ระลึกไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

ระยะเวลาแคมเปญ เมื่อจองและรับรถตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 มกราคม 2565 / เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับสถาบันการเงินที่ร่วมรายการ / เงื่อนไขนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับเงื่อนไขสินเชื่อ สำหรับธุรกิจรถเช่า, รถรับจ้าง, รถทดลองขับ, การขายกลุ่ม (Fleet) หรือรถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ดูเพิ่มเติม ซ่อน

รายละเอียดรถที่คุณสนใจ

ยนตรกรรมที่สะท้อนความสปอร์ตพรีเมียม
สู่ทุกปลายทางความสำเร็จอย่างมั่นใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม
BACK TO TOP

แชทกับเซลส์

Back To Top