กองทุนฮอนด้า เคียงข้างไทย "โครงการบริจาคอุปกรณ์การเรียนและฟื้นฟูพื้นที่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม"

25 มีนาคม 2567

News Image
   เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา กองทุนฮอนด้า เคียงข้างไทย ผสานความร่วมมือกับตัวแทนผู้จำหน่ายรถยนต์และจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินหน้าจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยให้โรงเรียนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) จำนวน 12 โรงเรียน 

   
News Image
    "การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำท่วม" ในครั้งนี้ เป็นการสานต่อการมอบความช่วยเหลือเบื้องต้นของกองทุนฮอนด้า เคียงข้างไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อความปรารถนาดีไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ จำนวน  12 โรงเรียน ร่วมทั้งส่งมอบอุปกรณ์การเรียน,คอมพิวเตอร์ จำนวน  73 เครื่อง และค่าซ่อมแซมจำนวน 12 โรงเรียน โรงเรียนละ 150,000 บาท รวมมูลค่า 1.8 ล้านบาท ไปยังพื้นที่ประสบภัย
เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

     ทั้งนี้ กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย เกิดจากการผนึกกำลังของกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย โดยการสมทบทุนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮอนด้าเข้าเป็นกองทุนฉุกเฉินเพื่อใช้ในกิจกรรมบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนชาวไทยในยามต้องเผชิญสาธารณภัย อาทิ น้ำท่วม ดินถล่ม ภัยหนาว ภัยแล้ง ตลอดจนการผลิตเตียงแรงดันลบ และหน้ากากแรงดันลบและบวก เพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลและหน่วยรัฐที่ต้องการใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสร้างประโยชน์สุขให้กับคนไทยดังเจตนารมณ์ของฮอนด้าในการสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อเป็นองค์กรที่สังคมไทยต้องการให้ดำรงอยู่ตลอดไป โดยตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนในปี 2555 ถึงปัจจุบันกองทุนฯ ได้ให้ความช่วยเหลือสังคมไทยยามเกิดสาธารณภัยมาแล้ว รวมมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

News Image

มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย นำโดย คุณเบญจวรรณ ดงหิงส์ เลขานุการ มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ปรับปรุงห้องสมุดและความปลอดภัย ให้แก่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท

3 พฤษภาคม 2567

News Image

ฮอนด้า ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ รวมมูลค่า 1 ล้านบาท จากกิจกรรมวิ่งการกุศล "Honda Run 2024" ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดอยุธยาและปราจีนบุรี

28 มีนาคม 2567

อัปเดตข่าวสารใหม่ๆ
ที่คุณไม่ควรพลาด!

Back to top

แชทกับเซลส์

Back to top