กองทุนฮอนด้า เคียงข้างไทย "โครงการบริจาคอุปกรณ์การเรียนและฟื้นฟูพื้นที่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม"

25 มีนาคม 2567

News Image
   เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา กองทุนฮอนด้า เคียงข้างไทย ผสานความร่วมมือกับตัวแทนผู้จำหน่ายรถยนต์และจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินหน้าจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยให้โรงเรียนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) จำนวน 12 โรงเรียน 

   
News Image
    "การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำท่วม" ในครั้งนี้ เป็นการสานต่อการมอบความช่วยเหลือเบื้องต้นของกองทุนฮอนด้า เคียงข้างไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อความปรารถนาดีไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ จำนวน  12 โรงเรียน ร่วมทั้งส่งมอบอุปกรณ์การเรียน,คอมพิวเตอร์ จำนวน  73 เครื่อง และค่าซ่อมแซมจำนวน 12 โรงเรียน โรงเรียนละ 150,000 บาท รวมมูลค่า 1.8 ล้านบาท ไปยังพื้นที่ประสบภัย
เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

     ทั้งนี้ กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย เกิดจากการผนึกกำลังของกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย โดยการสมทบทุนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮอนด้าเข้าเป็นกองทุนฉุกเฉินเพื่อใช้ในกิจกรรมบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนชาวไทยในยามต้องเผชิญสาธารณภัย อาทิ น้ำท่วม ดินถล่ม ภัยหนาว ภัยแล้ง ตลอดจนการผลิตเตียงแรงดันลบ และหน้ากากแรงดันลบและบวก เพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลและหน่วยรัฐที่ต้องการใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสร้างประโยชน์สุขให้กับคนไทยดังเจตนารมณ์ของฮอนด้าในการสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อเป็นองค์กรที่สังคมไทยต้องการให้ดำรงอยู่ตลอดไป โดยตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนในปี 2555 ถึงปัจจุบันกองทุนฯ ได้ให้ความช่วยเหลือสังคมไทยยามเกิดสาธารณภัยมาแล้ว รวมมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

News Image

“ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2024” สานต่อความช่วยเหลือสู่สังคม มอบเงินบริจาคจากกิจกรรมประมูลการกุศล Charity Night แก่ศิริราชมูลนิธิ

18 มิถุนายน 2567

News Image

กองทุนฮอนด้า เคียงข้างไทย และ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด "บริจาคคอมพิวเตอร์ แก่โรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 "

17 มิถุนายน 2567

News and updates you
can't miss!

Back to top

Chat with a sales consultant

Back to top