บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน 24 ชม.

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ 24 ชั่วโมงสำหรับเจ้าของรถยนต์ใหม่ ในระยะเวลา 3 ปี

02-111-1234
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ 24 ชั่วโมง สำหรับเจ้าของรถยนต์ใหม่ ในระยะเวลา 3 ปี
02-111-1234

สิทธิประโยชน์ฟรี
สำหรับลูกค้ารถใหม่

บริการให้คำปรึกษา
ทางด้านเทคนิค ตลอด 24 ชม.

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

บริการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

และบริการรถยกลากไปยังศูนย์บริการฮอนด้า ที่ใกล้ที่สุด เพื่อทำการแก้ไขปัญหา โดยไม่จำกัด ระยะทางและจำนวนครั้ง ตลอดระยะเวลา 3 ปี* กรณีลูกค้าต้องการยกลากไปยังจุดหมาย ปลายทางอื่น ให้บริการฟรีใน 20 กิโลเมตรแรก กิโลเมตรถัดไป ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการ ตามระยะทาง**

อ่านต่อ

บริการรับกุญแจสำรอง

จากสถานที่ที่รับกุญแจสำรอง จนถึงจุดเกิดเหตุ ในระยะทาง 20 กิโลเมตร ส่วนที่เกิน 20 กิโลเมตร ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการตามระยะทาง

อ่านต่อ

บริการเติมน้ำมัน

กรณีที่น้ำมันหมดฉุกเฉินนอกสถานที่จำนวน ไม่เกิน 10 ลิตร สำหรับรถ 1 คัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 1 ครั้งต่อปี ครั้งถัดไปลูกค้า เป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมันตามจริง และค่าบริการ ตามระยะทาง

อ่านต่อ

บริการเปิดประตูโดยช่างกุญแจ

เฉพาะทาง 1 ครั้ง/ปี ครั้งถัดไปลูกค้า เป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการของช่างตามจริง และค่าบริการตามระยะทาง

อ่านต่อ

เงื่อนไขบริการที่มีค่าใช้จ่าย

1. กรณีเกิดเหตุการณ์ซ้ำในปัญหาเดิมจากการที่ลูกค้า ไม่ได้นำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อแก้ไขปัญหา ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
2. ค่าบริการตามระยะทาง เรียกเก็บกิโลเมตรละ 25 บาท กรณีระยะทางไกลมากกว่า 50 กิโลเมตรขึ้นไป ลูกค้าจะได้รับแจ้งราคาเหมาจ่ายค่ายก/ลาก เพื่อขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

อัปเดตข่าวสารใหม่ๆ
ที่คุณไม่ควรพลาด!

Back to top

แชทกับเซลส์

Back to top