"กองทุน ฮอนด้า เคียงข้างไทย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ระสบอุกภัยน้ำท่วม ที่จังหวัด กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566"

27 ตุลาคม 2566

News Image
     กองทุน ฮอนด้า เคียงข้างไทยและผู้จำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ , รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ , หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รับมอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด จากกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย เพื่อส่งต่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

 
News Image
   นาย สนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในนามผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอขอบคุณ กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และตัวแทนจำหน่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ฮอนด้า จังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ได้นำถุงยังชีพมามอบให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวักาฬสินธุ์  ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เริ่มลดลงแต่อย่างไรก็ตามจังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ ซึ่งทางจังหวัดกาฬสินธุ์จะนำถุงยังชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
News Image
News Image
/
   กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย เกิดจากการผนึกกำลังของกลุ่มบริษัทฮอนด้า
ในประเทศไทย โดยการสมทบทุนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮอนด้าเข้าเป็นกองทุนฉุกเฉินเพื่อใช้ในกิจกรรมบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนชาวไทยในยามต้องเผชิญสาธารณภัย อาทิ น้ำท่วม ดินถล่ม ภัยหนาว ภัยแล้ง ตลอดจนการผลิตเตียงแรงดันลบ และหน้ากากแรงดันลบและบวก เพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลและหน่วยงานรัฐที่ต้องการใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสร้างประโยชน์สุขให้กับคนไทยดังเจตนารมณ์ของฮอนด้าในการสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อเป็นองค์กรที่สังคมไทยต้องการให้ดำรงอยู่ตลอดไป โดยตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนในปี 2555 ถึงปัจจุบัน กองทุนฯ ได้ให้ความช่วยเหลือสังคมไทยยามเกิดสาธารณภัยมาแล้ว รวมมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

News Image

มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ปี 2566 ให้กับ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เพื่อสบทบทุนในการรักษาผู้ป่วยที่ยากไร้ เด็ก และคนชรา

20 พฤศจิกายน 2566

News Image

มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมสร้างกิจกรรม "เสริมโป่งช้างและปลูกพืชอาหารสัตว์" ณ เขตรักษาสัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน เพื่อเสริมสร้างอาหารแก่ช้างและสัตว์ป่าชนิดอื่น

27 กันยายน 2566

อัปเดตข่าวสารใหม่ๆ
ที่คุณไม่ควรพลาด!

Back to top

แชทกับเซลส์

Back to top