มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีปี 2564 สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส HIV วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

24 พฤศจิกายน 2564

News Image
มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย นำโดย นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ตัวแทนผู้จำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เครือข่ายธุรกิจ และพนักงานฮอนด้า สานต่อเจตนารมณ์เพื่อสังคมไทย จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ร่วมถวายเงินบริจาคจำนวน 5,033,999 บาท แด่ พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส HIV และผู้ป่วยเอดส์ในด้านสาธารณูปโภค และการพยาบาล  
News Image
News Image
News Image
News Image
News Image
News Image
/
กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ได้ผนึกกำลังจากกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทยทั้ง 10 บริษัท พร้อมด้วยผู้จำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ และเครือข่ายธุรกิจ ซึ่งดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องถึง 28 ปี รวมยอดบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุทั้งสิ้นกว่า 144 ล้านบาท โดยทางวัดพระบาทน้ำพุจะนำเงินบริจาคนี้ไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส HIV และผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงสมทบทุนในการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิ ศาลาอเนกประสงค์ อาคารเมตตาธรรม (โรงพยาบาลผู้ป่วยโรคเอดส์) เตาเผาขยะติดเชื้อ โรงซักรีด อาคารปฏิบัติธรรม อาคารเรียนสมเด็จพระญาณสังวร อาคารปฏิบัติการด้านการพยาบาล และอาคารสุขขะวรรักษ์  เป็นต้น

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

News Image

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมสู้ภัยโควิด-19 ต่อเนื่อง ส่งมอบมอบหน้ากากแรงดันลบและแรงดันบวก 2,000 เครื่อง ให้แก่มูลนิธิแพทย์ชนบท และโรงพยาบาลในจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงทั่วประเทศ

18 พฤศจิกายน 2564

News Image

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย รวมพลังผู้แทนจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ร่วมบรรเทาทุกข์และส่งมอบความช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัยใน 6 จังหวัด รวม 1 ล้านบาท

27 ตุลาคม 2564

อัปเดตข่าวสารใหม่ๆ
ที่คุณไม่ควรพลาด!

BACK TO TOP
BACK TO TOP