15 นวัตกรจิ๋ว ตะลุยเวิร์กชอป “คิด(ส์) กระหึ่มฟาร์ม” ในโครงการ ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2020 จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ก่อนแข่งรอบสุดท้าย

9 ธันวาคม 2563

News Image
กว่า 16,732 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ไอเดียสร้างสรรค์จากน้อง ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงการ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2020” โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนความฝันและจินตนาการของน้องๆ เยาวชน ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ขับเคี่ยวจนเหลือผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 15 คนสุดท้าย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอป “Super Idea…Super Camp : คิด(ส์) กระหึ่มฟาร์ม” ในการเตรียมความพร้อม เสริมสร้างทักษะและปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ ณ RES Q FARM ฟาร์มท่องเที่ยวเชิงเกษตร ก่อนที่น้องๆ ทั้ง 15 คน จะเข้าสู่การแข่งขันในรอบสุดท้าย ในการนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เพื่อชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยทุนการศึกษา และโอกาสในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์กับเยาวชนชาวญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนมีนาคม 2564*
News Image
News Image
News Image
/
สำหรับกิจกรรมเวิร์กชอป “Super Idea…Super Camp : คิด(ส์) กระหึ่มฟาร์ม” จัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 โดยเริ่มกิจกรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) โดยน้องๆ ทั้ง 15 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการสนุกๆ และเกมละลายพฤติกรรม ทำให้น้องๆ ได้มีโอกาสทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ และยังเป็นการช่วยกระตุ้นความกล้าแสดงออก ก่อนที่จะออกเดินทางไปยัง RES Q FARM ฟาร์มท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่บริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนภายในจนทำให้มีค่าไฟศูนย์บาท โดยน้องๆ ได้เรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าที่ทำให้สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เคลื่อนไหว จากนั้นสนุกสนานกันต่อกับกิจกรรม Walk rally เพื่อค้นหาชิ้นส่วนของสิ่งประดิษฐ์ที่ซ่อนอยู่ในแต่ละสถานที่ ทั้งโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  โรงเพาะเห็ด แผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ก่อนที่จะพักทานอาหารกลางวันที่ห่อด้วยใบไม้ ซึ่งเป็นการช่วยลดขยะ และปลูกจิตสำนึกการรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับน้องๆ อีกด้วย
News Image
News Image
News Image
News Image
/
หลังจากอิ่มท้องเป็นที่เรียบร้อย ก็ได้เวลาเพลิดเพลินกับกิจกรรม “การเคลื่อนไหวและกลไกสุดอัศจรรย์” จากทีม Mad Science โดยน้องๆ ได้ทดลองประดิษฐ์โซลาร์ทอย ซึ่งเป็นของเล่นจากแผงสุริยะ เพื่อเรียนรู้การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า จากนั้นจุดประกายไอเดียสร้างสรรค์กันต่อกับกิจกรรม “ศิลปะและการประดิษฐ์” โดยครูอ่ำ-อนุรักษ์ สุขนันทศักดิ์ จากรายการ Art Club ที่มาสอนพื้นฐานการใช้สี การผสมสี รวมถึงการเลือกสีให้เหมาะกับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ลองปฏิบัติจริงกับกิจกรรม “ต้นไม้สร้างสรรค์” ซึ่งเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ อาทิ กล่องลังและของเล่นเก่ามาสร้างสรรค์เป็นต้นไม้ตามจินตนาการของตนเอง ปิดท้ายด้วยการมอบประกาศนียบัตรให้กับน้องๆ ทั้ง 15 คน
 
News Image

โบ้ – นายวีระ สรแสดง

วิทยากรจาก Res-Q Farm

ฟาร์มแห่งนี้เกิดจากพื้นที่ ไม่มีแหล่งน้ำและอยู่ต่ำกว่าถนน เราได้นำฟันเฟืองท้ายรถไถนามาเป็นกังหันน้ำ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและปั๊มน้ำ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ที่เรียกได้ว่าเป็นการสร้างจินตนาการบนพื้นฐานของสิ่งที่คนอื่นคิดว่าไม่สามารถเป็นจริงได้ ซึ่งเชื่อว่าน้องๆ จะสามารถนำไปต่อยอดความฝันและจินตนาการให้เป็นจริงขึ้นมาได้ โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญามาผนึกรวมกัน อยากให้จัดต่อไปเรื่อยๆ และอยากขอบคุณแทนคนไทยทั้งประเทศด้วยครับ

News Image

น้องเวนดี้ ด.ญ.ซิโม่ หยาง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนานาชาติวารีเชียงใหม่

วันนี้ได้มาที่ฟาร์ม และรู้สึกสนุกมากๆ สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คือ การใช้พลังงานหมุนเวียนจากลม น้ำ และแสงอาทิตย์ โดยกังหันลมอันใหญ่ได้รับพลังงานจากน้ำ พืชต่าๆ ก็ปลูกและเติบโตจากน้ำ หนูคิดว่าจะสามารถนำเอาแนวคิดนี้ไปปรับใช้กับงานสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองได้ค่ะ

News Image

น้องโฟร์ไนน์ ด.ช.จิรัฎฐ์ ไทยทวีไพศาล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ปกติชาวสวนจะปลูกพืชด้วยดิน แต่ฟาร์มแห่งนี้ สามารถปลูกพืชด้วยน้ำหรือ ในโดมใต้น้ำได้ด้วย นอกจากนี้ ยังใช้แสงแดด 50% กับ 100% โดยที่จะใช้เป็นผ้าสีดำ วางสลับกัน รวมทั้งใช้แสงแดดทำให้กังหันหมุนได้ในตอนกลางวัน และใช้ลมหมุนในตอนกลางคืนได้ด้วย ซึ่งผมคิดว่าจะสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ในวันนี้ไปปรับปรุง แก้ไขสิ่งประดิษฐ์ของผม นั่นคือ ลำแสงตัดสิ่งของขนาดพกพา เช่น การใช้แผงโซลาร์เซลล์เพิ่มลงไป เพื่อทำให้ประหยัดไฟฟ้า มากขึ้น เจอกันรอบชิงชนะเลิศนะครับ

ทั้งนี้ น้องๆ ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 15 คน จะได้รับทุนสนับสนุนในการสร้างสรรค์แบบจำลองผลงานสิ่งประดิษฐ์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการและสาธารณชนในรอบชิงชนะเลิศ เพื่อชิงรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอีก 5 รางวัล รวมทั้งหมด 6 รางวัล นอกจากนี้ โครงการฯ ยังจัดให้มีรางวัล “ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ” จำนวน 2 รางวัล สำหรับครูที่ปรึกษาและมีส่วนร่วมในการกระตุ้น ผลักดัน และสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ แนวคิด รวมทั้งส่งเสริมจินตนาการให้กับเยาวชน โดยทั้งหมดจะได้รับโอกาสการร่วมเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์กับเยาวชนชาวญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น* ในเดือนมีนาคม 2564 ต่อไป

                                                                     
*เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 อาจมีการเปลี่ยนแปลงรางวัลทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
เป็นทุนการศึกษาในภายหลัง
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

News Image

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมต้านโควิด-19 ระลอกใหม่ ผลิตและบริจาคนวัตกรรมหน้ากากแรงดันลบและบวก 1,000 ชิ้น เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และให้การรักษาแก่ผู้ป่วย พร้อมบริจาคเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ 100 ตัว รวมมูลค่า 40 ล้านบาท แก่ 77 จังหวัด

21 มกราคม 2564

News Image

“Sunroof ช่วยเด็กติดในรถ” ผลงานสิ่งประดิษฐ์สุดสร้างสรรค์ คว้าโล่รางวัลพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพฯ ในรอบชิงชนะเลิศ โครงการ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2020”

25 ธันวาคม 2563

อัปเดตข่าวสารใหม่ๆ
ที่คุณไม่ควรพลาด!

BACK TO TOP
แชทกับเซลส์
BACK TO TOP