ดอกเบี้ย 0.99%* ฟรีประกันภัย 1 ปี หรือ
ดับเบิ้ล สไมล์ พลัส ขับฟรี 3 เดือน

ข้อเสนอพิเศษ เมื่อออกรถยนต์ ฮอนด้า ซิตี้ แฮทช์แบ็ก อี:เอชอีวี ใหม่

ดอกเบี้ยพิเศษ 0.99%* พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี และรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี

หรือ

ดับเบิ้ล สไมล์ พลัส ขับฟรี 3 เดือน ดาวน์เริ่มต้นเพียง 5%
- ดาวน์เริ่มต้นเพียง 36,450 บาท③ หรือ เลือกผ่อนเพียงเดือนละ 6,674 บาท
- ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
- เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ ณ เวลาที่ยื่นขอสินเชื่อ ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
*ดาวน์ 25% ผ่อน 12-48 เดือน  
① ฟรีประกันภัย 1 ปี สำหรับ ซิตี้ แฮทช์แบ็ก อี:เอชอีวี ใหม่ มูลค่า 25,155.70 - 27,654.15 บาท ฟรีประกันภัยกรณีแจ้งประกันภัยผ่าน บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (เฉพาะเบี้ยประกันบุคคลธรรมดาและบริษัทประกันที่เข้าร่วมเท่านั้น) มูลค่าประกันภัยขึ้นอยู่กับเกรดรถยนต์ที่ลูกค้าเลือกซื้อ

② รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี โดยแบตเตอรี่ไฮบริดและระบบไฮบริดทั้งระบบ รับประกัน 5 ปีไม่จำกัดระยะทางและบริษัทฯพิจารณาขยายระยะเวลารับประกันเฉพาะแบตเตอรี่ไฮบริดเพิ่มอีก 5 ปี (ตั้งแต่ปีที่ 6 – 10) ทั้งนี้เงื่อนไขการขยายเวลารับประกันดังกล่าวจะมีผลเฉพาะกรณีที่แบตเตอรี่ไฮบริดที่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องของวัสดุ/ชิ้นส่วน หรือการประกอบจากโรงงานภายใต้การใช้งานตามปกติ ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องของผู้ใช้ และการใช้งานในสภาวะที่ไม่เหมาะสม โดยการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดในช่วงปีที่ 6 - 10 ลูกค้าจะต้องชำระค่าดำเนินการในการขนส่ง และกำจัดแบตเตอรี่ไฮบริด จำนวน 1,000 บาท ต่อการดำเนินการ 1 ครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าแรง)

③ ดับเบิ้ล สไมล์ พลัส ให้การออกรถยนต์ฮอนด้าคันใหม่ของทุกคนเป็นเรื่องง่ายๆ สบายๆ ดาวน์เริ่มต้นเพียง 5% 
     •  ดาวน์เริ่มต้นเพียง 36,450 บาท เป็นการคำนวณจากรถยนต์ฮอนด้า ซิตี้ แฮทช์แบ็ก อี:เอชอีวี ใหม่ (เกรด e:HEV SV) ซึ่งเลือกเงื่อนไขดาวน์ 5%
     •  หรือ เลือกผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 6,674 บาท เป็นการคำนวณจากรถยนต์ฮอนด้า ซิตี้ แฮทช์แบ็ก อี:เอชอีวี ใหม่ (เกรด e:HEV SV) เงื่อนไขดาวน์ 25% 
     •  สำหรับเงินก้อนสุดท้ายเป็นไปตามที่ได้ระบุในสัญญาเช่าซื้อ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด
     •  สำหรับลูกค้าทุกประเภท

④ พิเศษ! เฉพาะลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถยนต์ฮอนด้า (Honda Loyalty), ลูกค้า You're the One, ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพพิเศษ รับสิทธิ์ Honda Free Drive ขับฟรี 3 เดือน (ฟรีค่างวดงวดที่ 1-3) เมื่อเลือกใช้แคมเปญ ดับเบิ้ล สไมล์ พลัส และออกรถยนต์ฮอนด้า ซิตี้ แฮทช์แบ็ก อี:เอชอีวี ใหม่ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
     •  รถยนต์ฮอนด้า ซิตี้ แฮทช์แบ็ก อี:เอชอีวี ใหม่ เกรด e:HEV SV และ e:HEV RS ดาวน์เริ่มต้น 5%
     •  ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ขับฟรี 3 เดือนตามเงื่อนไข จะเริ่มชำระค่างวดตั้งแต่งวดที่ 4 เป็นต้นไป
     •  ตรวจสอบรายชื่ออาชีพพิเศษที่เข้าเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่  www.hondaleasing.co.th/special-occupation
     •  สำหรับผู้ที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น ยังสามารถเลือกใช้แคมเปญ ดับเบิ้ล สไมล์ พลัส ในข้อ ③ ได้ตามปกติ แต่จะไม่ได้รับสิทธิ์ขับฟรี 3 เดือน 
    • สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมฮอนด้า

ระยะเวลาแคมเปญ เมื่อจองและรับรถตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 – 30 เมษายน 2567 / เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับสถาบันการเงินที่ร่วมรายการ / เงื่อนไขนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับเงื่อนไขสินเชื่อ สำหรับธุรกิจรถเช่า, รถรับจ้าง, รถทดลองขับ, การขายกลุ่ม (Fleet) หรือรถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ดูเพิ่มเติม ซ่อน

ลงทะเบียนรับข้อเสนอ

Back to top

แชทกับเซลส์

Back to top