ข้อเสนอพิเศษ สำหรับรถยนต์ฮอนด้า

เลือกข้อเสนอพิเศษ

รับฟรี! บัตรน้ำมัน 4,000 บาท* เมื่อนำรถยนต์คันเก่า* มาเปลี่ยนเป็น New Honda Civic

• สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถยนต์ฮอนด้าซีวิค ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 -28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
• ลูกค้าแสดงข้อความ (SMS) ที่ส่งจากบริษัทให้กับที่ปรึกษาการขายในวันจองรถยนต์
• เมื่อลูกค้านำรถยนต์ซีวิค ซิตี้ หรือ แจ๊ซ คันเก่า มาเปลี่ยนเป็นรถยนต์ฮอนด้า รุ่นซีวิค ใหม่ ที่โชว์รูมของผู้จำหน่าย โดยจะต้องเป็นชื่อเจ้าของคนเดียวกัน และจะต้องแนบสำเนาเอกสาร เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ดังนี้
• สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายรถยนต์คันเก่า ลงวันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมลงชื่อรับรองโดยกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการทั่วไป และประทับตรายางบริษัทฯ
• สำเนาทะเบียนรถยนต์คันเก่า
• สำเนาใบกำกับภาษีรถยนต์ฮอนด้า ซีวิค คัน ใหม่ (ใบกำกับภาษีลงวันที่ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
• บริษัทฯ จะส่งมอบบัตรน้ำมันให้ผู้จำหน่ายภายใน 30 วันนับจากเดือนที่รับรถยนต์
• รับดอกเบี้ยพิเศษลูกค้าปัจจุบันลดลงจากดอกเบี้ยในตารางส่งเสริมการขาย 0.30% เมื่อทำสัญญาเช่าซื้อกับ บริษัท ฮอนด้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
• ไม่ครอบคลุมลูกค้าที่ซื้อในลักษณะเชิงพาณิชย์ เช่น ขายกลุ่ม (Fleet) หรือเช่า (Leasing) หรือรถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ

รับฟรีบัตรน้ำมัน มูลค่า 5,000 บาท* เมื่อนำรถเก่าทุกรุ่นมาเปลี่ยนเป็น ฮอนด้า ซีอาร์-วี

เมื่อลูกค้านำรถยนต์คันเก่ามาเปลี่ยนเป็นรถยนต์ฮอนด้า รุ่นซีอาร์-วี ที่โชว์รูมของผู้จำหน่าย โดยจะต้องเป็นชื่อเจ้าของคนเดียวกันและผู้จำหน่ายจะต้องส่งเอกสารเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ ดังนี้
1. สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายรถยนต์คันเก่า ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมลงชื่อรับรองโดยกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการทั่วไป และประทับตรายางบริษัทฯ
2. สำเนาทะเบียนรถยนต์คันเก่า
3. สำเนาใบกำกับภาษีรถยนต์ฮอนด้า ซีอาร์-วี คันใหม่ (ใบกำกับภาษีลงวันที่ ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)
4. บริษัทฯ จะส่งมอบบัตรน้ำมันให้ผู้จำหน่ายภายใน 60 วันนับจากเดือนที่รับรถยนต์ บัตรนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ หากใช้ไม่เต็มมูลค่าของบัตร แต่สามารถใช้ ร่วมกับเงินสด หรือ บัตรเครดิตได้ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากบัตรสูญหาย, ถูกขโมย, ถูกทำลายหรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตร และบัตรหมดอายุ
5.ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น หรือรถยนต์ที่ซื้อในนามนิติบุคคล ขายกลุ่ม (Fleet) รถเช่าซื้อและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่ใช้สิทธิ์สวัสดิการไม่สามารถเข้าร่วมแคมเปญ
6.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลฮอนด้า 24 ชม. Call Center 02 341 7777 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1 800 239 833

หมายเหตุ:
*แคมเปญพิเศษ “รถเก่าแลกซื้อรถใหม่” ลูกค้าสามารถนำรถเก่าทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ มาแลกซื้อรถยนต์ฮอนด้าซีอาร์-วี ใหม่ (รวมรุ่นปัจจุบัน)ตามรุ่นรถยนต์ที่บริษัทฯ กำหนด ได้รับบัตรน้ำมันมูลค่า 5,000 บาท
1.รถคันเก่าหมายถึงรถยนต์ฮอนด้าและรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ ทั่วไป
2.สิทธิ์เงื่อนไข “รถเก่าแลกซื้อรถใหม่” กำหนดสิทธิพิเศษสำหรับรถเก่า 1 สิทธิ์ ต่อการซื้อรถยนต์ฮอนด้า-ซีอาร์ วี ใหม่ 1 คัน ตามรุ่นรถยนต์ที่บริษัทฯ กำหนด เท่านั้น
3. เมื่อลูกค้านำรถยนต์คันเก่ามาเปลี่ยนเป็นรถยนต์ฮอนด้า รุ่นซีอาร์-วี ใหม่ที่โชว์รูมของผู้จำหน่าย โดยจะต้องเป็นชื่อเจ้าของคนเดียวกัน

จอง ฮอนด้า ซีอาร์-วี รับคะแนน KBank Reward Point ทันที สูงสุด 30 เท่า

จองรถยนต์ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ และปัจจุบัน ด้วยยอดเงินจอง 5,000 บาท รับ 4,000 คะแนน และยอดเงินจอง 10,000 บาท รับ 12,000 คะแนน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 และรับรถยนต์ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
หมายเหตุ :
• สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าจองรถยนต์และรับรถยนต์ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ และปัจจุบันเท่านั้น
• ลูกค้าชำระเงินจองเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทถ้วน หรือ 10,000 บาทถ้วนเท่านั้น
• ชื่อเจ้าของบัตรเครดิต จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของรถยนต์ ซีอาร์-วี ใหม่และปัจจุบันเท่านั้น
• ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ หลังรับรถยนต์เรียบร้อยแล้วภายใน 60 วัน และได้รับการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจาก บริษัทฯ แล้ว
• บัตรเครดิตของนิติบุคคล บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจทุกประเภท บัตร Fleet card ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
• ผู้ถือบัตรควรเก็บใบเสร็จและเซลล์สลิปไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงและเพื่อใช้ในการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
• สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
• ในกรณีที่การชำระเงินค่าจองรถยนต์ฮอนด้า ซีอาร์-วีทั้งจำนวน 5,000 บาท และ 10,000 บาท ไม่ใช่เป็นการรูดเต็มจำนวน ตัวอย่าง ยอดชำระค่าจอง 5,000 บาท มีการชำระเงินค่าจองผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยจำนวน 5 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท จนครบจำนวนยอดจอง 5,000 บาท ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ต่อการซื้อรถยนต์ฮอนด้า ซีอาร์-วี 1 คัน

ข้าราชการออก ฮอนด้า ซีอาร์-วี กับบัตรเครดิต KTC รับคะแนนสะสม 25,000 คะแนน

สงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสมพิเศษตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกเคทีซีที่แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการตัวจริงหรือสำเนา และชำระเงินจองรถยนต์รถยนต์ฮอนด้าซีอาร์-วี ใหม่และปัจจุบัน ผ่านบัตรฯ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ณ โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้า ทั่วประเทศ และที่บูธฮอนด้าในงาน Motor Expo 2018 ตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในระยะเวลาการมอบสิทธิประโยชน์เท่านั้น

หมายเหตุ :
• ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสมพิเศษตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกเคทีซีที่แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการตัวจริงหรือสำเนา และชำระเงินจองรถยนต์ รถยนต์ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ ผ่านบัตรฯ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ถ้วน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 และรับรถยนต์ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562เท่านั้น
• สำหรับกรณีลูกค้าที่สมาชิกในครอบครัวเป็นข้าราชการ จะต้องใช้เอกสารแสดงความสัมพันธ์ของครอบครัวลำดับที่ 1 ที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นข้าราชการ (บิดา มารดา สามีภรรยา และบุตร) เช่น บัตรข้าราชการ ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ฯลฯ ณ โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้า ทั่วประเทศ และที่บูธฮอนด้าในงาน Motor Expo 2018 ตามเงื่อนไขที่กำหนด
• ในกรณีที่การชำระเงินค่าจองรถยนต์ฮอนด้า ซีอาร์-วี จำนวน 10,000 บาท ไม่ใช่เป็นการรูดเต็มจำนวน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ต่อการซื้อรถยนต์ฮอนด้า ซีอาร์-วี 1 คัน ตัวอย่าง ยอดชำระค่าจอง 10,000 บาท มีการชำระเงินค่าจองผ่านบัตรเครดิตเคทีซีจำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 5,000 บาท จนครบจำนวนยอดจอง 10,000 บาท ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดโครงการ Honda Automobile & KTC “ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจมีเฮ จองรถรับ 25,000 คะแนน” 1 สิทธิ์ ต่อการซื้อรถยนต์ฮอนด้า ซีอาร์-วี 1 คัน
• ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสมพิเศษตามรายการ นี้ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ประเภทที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS และประกอบอาชีพรับราชการเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISAและบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
• บัตรเครดิตของนิติบุคคล บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจทุกประเภท บัตร Fleet card ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
• ผู้ถือบัตรควรเก็บใบเสร็จและเซลล์สลิปไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงและเพื่อใช้ในการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
• เคทีซีจะทำการโอนคะแนนสะสมพิเศษที่ได้รับตามรายการนี้เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเคทีซีภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่สมาชิกเคทีซีทำสัญญารับรถเสร็จสิ้น
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีและบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
• สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลฮอนด้า 24 ชม. 02 341 7777 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1 800 239 833 หรือ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th/honda หรือโทร. KTC PHONE 02 123 5000

สมาชิก Fitness First รับฟรี กระเป๋าเดินทาง Samsonite* เมื่อออก New Honda Civic

• สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถยนต์ฮอนด้าซีวิค ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 -28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ และคงสถานภาพเป็นสมาชิกของฟิตเนส เฟิรส์ท ภายในระยะเวลาของสิทธิพิเศษ
• สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถยนต์ภายในระยะเวลาดังกล่าว โดยจะต้องมีชื่อ-นามสกุลของผู้จองและรับรถยนต์เป็นชื่อเดียวกัน หรือมีความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเดียวกัน (บิดา มารดา พี่น้อง สามีภรรยา และ บุตร ) กับสมาชิกของฟิตเนส เฟิรส์ทที่ยังคงสถานภาพ
• รับกระเป๋าเดินทาง Samsonite ขนาด 29นิ้ว รุ่น NAIR SPINNER 7/29 EXP มูลค่า 16,900 บาท โดยบริษัทฯ จะจัดส่งผ่านทางผู้จำหน่ายที่ลูกค้ารับรถยนต์ ภายใน 60 วันหลังเดือนที่รับรถยนต์
• สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษ 1 คันต่อ 1 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
• ไม่ครอบคลุมลูกค้าที่ซื้อในลักษณะเชิงพาณิชย์ เช่น ขายกลุ่ม (Fleet) หรือเช่า (Leasing) หรือรถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ