• 1
  • 2
  • 3

เลือกรุ่นรถยนต์
ที่คุณสนใจทดลองขับ

ใหม่

ใหม่

ใหม่

เครื่องยนต์เบนซิน
เครื่องยนต์ดีเซล
เครื่องยนต์เทอร์โบ
ระบบไฮบริด
/

CLOSE

ทดลองขับรถยนต์ฮอนด้า
รุ่นใดก็ได้
รับของที่ระลึกจากฮอนด้า*
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมทดลองขับและทดลองขับตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563 โดยลงทะเบียนผ่าน www.honda.co.th/testdrive
2. เมื่อลงทะเบียนทดลองขับเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจัดส่งข้อความยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมรายละเอียดข้อมูลการนัดหมายให้กับลูกค้า
3. หลังจากลูกค้าทดลองขับรถยนต์ฮอนด้าแล้ว ระบบจะจัดส่งข้อความขอบคุณการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมลิงก์ประเมินความพึงพอใจการทดลองขับ ลูกค้าต้องทำแบบประเมินให้ครบทุกขั้นตอน หลังจากนั้นจะปรากฏ “ภาพกล่องของขวัญ และข้อความขอบคุณ” กรุณาแสดงภาพและข้อความดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับของที่ระลึก Honda Happy Box มูลค่า 450 บาท
 
- สงวนสิทธิ์รับของที่ระลึก Honda 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ณ โชว์รูมของฮอนด้าทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมทดลองขับ
- พนักงานบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และพนักงานผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ หรือศูนย์บริการข้อมูลฮอนด้า 24 ชั่วโมง โทร. 02 341 7777
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 
แชทกับเซลส์