• 1
  • 2
  • 3

เลือกรุ่นรถยนต์
ที่คุณสนใจทดลองขับ

ใหม่

Turbo
e:HEV

ใหม่

ใหม่

Turbo
e:HEV
/

Close

Happy Day Happy Drive ทดลองขับรถยนต์ฮอนด้ารุ่นใดก็ได้
รับฟรี! You’re e:HEV Family Bottle ขวดน้ำ LocknLock มูลค่า 249 บาท
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 - 30 กันยายน 2565
ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมทดลองขับ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 - 30 กันยายน 2565 โดยสามารถลงทะเบียน ได้ดังนี้
ช่องทางที่ 1 : สแกน QR Code จากสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทดลองขับของบริษัทฯ
ช่องทางที่ 2 : เว็บไซต์ www.honda.co.th หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทฯ
ช่องทางที่ 3 : ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ
2. เมื่อลงทะเบียนทดลองขับเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจัดส่งข้อความยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรายละเอียดข้อมูลการนัดหมายให้กับลูกค้า โดยหลังจากลูกค้าทดลองขับรถยนต์ฮอนด้าแล้ว ระบบจะจัดส่งข้อความขอบคุณการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมลิงก์แบบประเมินความพึงพอใจการทดลองขับ ลูกค้าต้องทำแบบประเมินให้ครบทุกขั้นตอน หลังจากนั้นจะปรากฏ “ภาพกล่องของขวัญ และข้อความขอบคุณ” กรุณาแสดงภาพ และข้อความดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับของที่ระลึก You’re e:HEV Family Bottle ขวดน้ำ LocknLock มูลค่า 249 บาท
3. สงวนสิทธิ์รับของที่ระลึก เฉพาะลูกค้าที่ทดลองขับและทำแบบประเมินครบทุกขั้นตอนภายในระยะเวลาของกิจกรรม 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น ณ โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ
4. พนักงาน บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และพนักงานผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ หรือ ศูนย์บริการข้อมูลฮอนด้า 24 ชั่วโมง โทร โทร. 0 2341 7777