• 1
  • 2
  • 3

เลือกรุ่นรถที่คุณสนใจ

ใหม่

ใหม่

เครื่องยนต์เบนซิน
เครื่องยนต์ดีเซล

ใหม่

เครื่องยนต์เทอร์โบ
ระบบไฮบริด
/

CLOSE

ทดลองขับรถยนต์ฮอนด้า
รุ่นใดก็ได้ รับฟรี!
กระเป๋า Happy Thermal Bag เก็บอุณหภูมิ มูลค่า 350 บาท
ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การเข้าร่วมกิจกรรมทดลองขับ
1. ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมทดลองขับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 ผ่าน www.honda.co.th/testdrive
2. เมื่อลงทะเบียนทดลองขับเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจัดส่งข้อความยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรายละเอียดข้อมูลการนัดหมายให้กับลูกค้า
3. หลังจากลูกค้าทดลองขับรถยนต์ฮอนด้าแล้ว ระบบจะจัดส่งข้อความขอบคุณการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมลิงก์ประเมินความพึงพอใจการทดลองขับ ลูกค้าต้องทำแบบประเมินให้ครบทุกขั้นตอน
4. หลังจากทำแบบประเมินเสร็จสิ้นครบถ้วนจะปรากฏ “ภาพกล่องของขวัญ และข้อความขอบคุณ” กรุณาแสดงภาพ และข้อความดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับกระเป๋า Happy Thermal Bag เก็บอุณหภูมิ มูลค่า 350 บาท
 
- สงวนสิทธิ์รับกระเป๋า Happy Thermal Bag เก็บอุณหภูมิ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ณ โชว์รูมของฮอนด้าทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมทดลองขับ
- พนักงาน บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และพนักงานผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ หรือศูนย์บริการข้อมูลฮอนด้า 24 ชั่วโมง โทร. 02 341 7777
 
กิจกรรม Drive & Share
เมื่อลูกค้าทดลองขับพร้อมรับ Happy Thermal Bag กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ เรียบร้อยแล้ว เพียงทำตามกติกาด้านล่างนี้ให้ถูกต้องและครบถ้วน
รับเลย! บัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส มูลค่า 100 บาท
1. ถ่ายรูปคู่กับรถยนต์ที่ได้ทดลองขับ
2. ใส่ #HappyDayHappyDrive #HondaTestDrive
3. โพสต์ภาพลงบนเฟซบุ๊ก พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
4. แสดงหน้าจอที่ทำตามกติกาครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรับบัตรของขวัญ
 
- ระยะเวลาของกิจกรรม Drive & Share ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563
- สงวนสิทธิ์ในการมอบบัตรของขวัญ เมื่อปฏิบัติตามกติกาครบถ้วน 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม
- บัตรของขวัญไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และเงื่อนไขในการใช้บัตรของขวัญเป็นไปตามที่บริษัทผู้ออกบัตรของขวัญกำหนด
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด