มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย นำโดย คุณเบญจวรรณ ดงหิงส์ เลขานุการ มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ปรับปรุงห้องสมุดและความปลอดภัย ให้แก่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท

3 พฤษภาคม 2567

News Image
      กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุด และความปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทยดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กไทย และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็กไทยแบบยั่งยืน โดยในครั้งนี้ทางมูลนิธิได้ปรับปรุงห้องสมุดให้แก่ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ เด็กพิเศษทางด้านการได้ยินและสติปัญญา ด้วยการปรับปรุงห้องสมุด พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน อาทิ เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน หนังสือ และ Smart TV เพื่อให้เด็กได้มีห้องสมุดที่ทันสมัย และสามารถเข้าถึงการค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเท่าเทียม
       นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนน โดยปรับปรุงพื้นถนน ติดสัญญาณไฟ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ทางข้ามถนน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงอีกด้วย
News Image
News Image
News Image
/
     มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทฮอนด้าประเทศไทย ได้ดำเนินกิจกรรมหลากหลาย โครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีพันธกิจหลักในการส่งเสริมการศึกษา,การรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการช่วยเหลือสังคมเพื่อมนุษยธรรมต่างๆ เพื่อสานต่อเจตนารม์ที่มุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและอยู่เคียงข้างสังคมไทยต่อไป

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

News Image

ฮอนด้า ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ รวมมูลค่า 1 ล้านบาท จากกิจกรรมวิ่งการกุศล "Honda Run 2024" ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดอยุธยาและปราจีนบุรี

28 มีนาคม 2567

News Image

ฮอนด้า สานต่อโครงการ Honda Dream School ปีที่ 19 รวมพลังจิตอาสาปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้เยาวชนไทย พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

4 เมษายน 2567

อัปเดตข่าวสารใหม่ๆ
ที่คุณไม่ควรพลาด!

Back to top

แชทกับเซลส์

Back to top