ณ สนามกอล์ฟ สยามคันทรีคลับ พัทยา โอลด์คอร์ส
จำนวน 26 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน

เพียงเล่าช่วงเวลาความประทับใจที่คุณมีร่วมกับรถยนต์ฮอนด้าสั้นๆ พร้อมแนบภาพของคุณกับรถยนต์ฮอนด้าคู่ใจ

ผู้โชคดีจะได้เข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ออกรอบที่สนามกอล์ฟเดียวกับโปรกอล์ฟสาวระดับโลก
หลังจบการแข่งขัน Honda LPGA Thailand 2024 ณ สนามกอล์ฟ สยามคันทรีคลับ พัทยา โอลด์คอร์ส
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 • ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของรถยนต์ฮอนด้า
 • แสดงเอกสารยืนยันความเป็นเจ้าของรถยนต์ฮอนด้า
 • ผู้สมัครสามารถพาผู้ติดตามมาได้ 1 ท่าน
 • ผู้สมัครและผู้ติดตามต้องสามารถเล่นกอล์ฟ ออกรอบได้ และต้องนำอุปกรณ์มาเอง
 • ผู้สมัครที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

เปิดรับสมัคร
วันที่ 25 มกราคม 2567 – 9 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผล
19 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ https://www.honda.co.th/exclusivegolf2024/

ผู้โชคดีได้เข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ออกรอบที่สนามกอล์ฟเดียวกับ โปรกอล์ฟสาวระดับโลก หลังจบการแข่งขัน Honda LPGA Thailand 2024 ณ สนามกอล์ฟ สยามคันทรีคลับ พัทยา โอลด์คอร์ส ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

 1. Khun Pawat Dankul
 2. คุณ กรปภา นาวานิมิตกุล
 3. คุณ เกียรติพงศ์ ตั้งงามจิตต์
 4. คุณ ไกรวุฒิ สุขสงค์
 5. คุณ ฐิติวัฒน์ ธนวิวัฒน์พงศ์
 6. คุณ ณัฏฐกิตติ์ เขตตระการ
 7. คุณ ณัฏฐ์ กุลวงศ์
 8. คุณ ณัฐวุฒิ พนมวัน
 9. คุณ ทวีวัฒน์ หลายพิทักษ์สิน
 10. คุณ ธนเดช ตันติอาภากุล
 11. คุณ ธีรพงษ์ พัชรวาณิชสกุล
 12. คุณ นิยุทธิ์ นวะมะรัตน
 13. คุณ ปณัยณัฐ อินทราวุธ
 1. คุณ ภุชงค์ ศรีหลิ่ง
 2. คุณ เมชญา โชติสวัสดิ์
 3. คุณ รัฐพัสว์ สิริมหาวรวสุ
 4. คุณ ฤทธิเดช ตันติไชยากุล
 5. คุณ ลักษมณ อุจะรัตน
 6. คุณ วรวรรณ สมวงศ์
 7. คุณ วิทยา โล่ห์วนิชชัย
 8. คุณ วิริยะ ตันเยาวลักษณ์
 9. คุณ วิวัฒน์ ยังรัมย์
 10. คุณ สาวิตรี ธีระวรรณคงศิริ
 11. คุณ สุรวิชญ์ เจียรพงษ์
 12. คุณ แสน แสนปัญญา
 13. คุณ อนุรักษ์ ปุสสวงษ์

ทางบริษัทฯ จะติดต่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อมูลที่ได้ให้ไว้