Honda Smart Idol 2019 Honda Smart Idol 2019
โครงการ Honda Smart Idol 2019

ภายใต้แคมเปญ “Honda Young(ยัง)...ได้อีก” ร่วมค้นหา 17 หนุ่มสาวคนรุ่นใหม่วัยสมาร์ท ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ มีมนุษยสัมพันธ์ และปฏิภาณไหวพริบ มีความรับผิดชอบในการทำงาน พร้อมเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
เพื่อสัมผัสโอกาสในการเรียนรู้ผ่านการทำงานจริง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมมากมาย เช่น Bangkok International Motor Show, Thailand International Motor Expo, Honda LPGA Thailand พร้อมรับโอกาสพิเศษในการเข้าร่วมเวิร์คช็อปพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมทักษะต่างๆ จากกูรูมืออาชีพ และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อดัง พร้อมได้รับทุนการศึกษา รวมทั้งการถ่ายแบบให้กับสื่อประชาสัมพันธ์ของฮอนด้า และโอกาสเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อแสดงภาพยนตร์โฆษณาของฮอนด้า

คุณสมบัติของ Honda Smart Idol 2019
  • นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่พร้อมเปิดรับโอกาส และเสริมสร้างศักยภาพ
  • มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ มีมนุษยสัมพันธ์ และปฏิภาณไหวพริบ
  • มีความรับผิดชอบในการทำงาน และพร้อมเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • มีทักษะการสื่อสารอยู่ในเกณฑ์ดี ใช้ภาษาไทยสื่อสารได้ดี ทั้งการพูด และการอ่าน
28 ต.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ 50 คน ทาง www.honda.co.th/hondasmartidol2019

30 ต.ค. 2562

ผู้สมัครเข้าสัมภาษณ์ และอบรม
ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด แผนที่คลิก

1 พ.ย. 2562

ประกาศรายชื่อ Honda Smart Idol 2019 ทาง www.honda.co.th/hondasmartidol2019

BACK TO TOP