รายละเอียดกิจกรรม

ลูกค้านัดหมายก่อนเข้ารับบริการลุ้นรับ  E-Coupon Shopee มูลค่าสูงสุด 500 บาท

ฮอนด้ามอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้านัดหมายก่อนเข้ารับบริการและนำรถยนต์เข้ารับบริการ ประเภทงานเช็กระยะ (PM) หรือซ่อมทั่วไป (GR)  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 30 กันยายน 2565

โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล E-Coupon Shopee เดือนละ 200 รางวัล นาน 2 เดือน รวม 400 รางวัล มูลค่ารวม 160,000 บาท
โดยจะทำการจับรางวัลผู้โชคดีทุกเดือนรวม 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจับรางวัลผู้โชคดี 2 ครั้ง ที่ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ถนน สนามบินน้ำ ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรีและประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 1 - 2  โดยมีรายละเอียดของรางวัลดังนี้

รางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 1
จับรางวัลวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 23 กันยายน 2565 สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปที่นัดหมายก่อนเข้ารับบริการและนำรถยนต์เข้ารับบริการ ประเภทงานเช็กระยะ (PM) หรือซ่อมทั่วไป (GR) ตั้งแต่วันที่  1-31 สิงหาคม 2565 จำนวน 200 รางวัล ประกอบด้วย
•    E-Coupon Shopee  มูลค่ารางวัลละ 500 บาท จำนวน 100 รางวัล
•    E-Coupon Shopee มูลค่ารางวัลละ 300 บาท จำนวน 100 รางวัล
รวมจำนวนของรางวัลครั้งที่ 1 รวมมูลค่า 80,000 บาท

รางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 2
จับรางวัลวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปที่นัดหมายก่อนเข้ารับบริการและนำรถยนต์เข้ารับบริการ ประเภทงานเช็กระยะ (PM) หรือซ่อมทั่วไป (GR)  ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2565 จำนวน 200 รางวัล ประกอบด้วย
•    E-Coupon Shopee  มูลค่ารางวัลละ 500 บาท จำนวน 100 รางวัล
•    E-Coupon Shopee มูลค่ารางวัลละ 300 บาท จำนวน 100 รางวัล
รวมจำนวนของรางวัลครั้งที่ 2 รวมมูลค่า 80,000 บาท
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการคือบุคคลทั่วไปที่นัดหมายก่อนเข้ารับบริการและนำรถยนต์เข้ารับบริการ ประเภทงานเช็กระยะ (PM) หรือซ่อมทั่วไป (GR) ณ ศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยลูกค้าจะต้องนัดหมายและเข้ารับบริการตรงตามวันนัดหมาย จะได้รับ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 คัน 
2. บริษัทฯ จะทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ลูกค้านัดหมายและเข้ารับบริการตรงตามนัดหมาย ประเภทงานเช็กระยะ (PM) หรือซ่อมทั่วไป (GR) ภายในระยะเวลาแคมเปญ มาพิมพ์ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นคูปองเพื่อนำมาจับรางวัลทุกเดือน เดือนละ 200 รางวัล รวม 2 ครั้ง
3. คูปองที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละเดือน บริษัทฯ จะไม่นำมารวมเพื่อจับรางวัลในเดือนต่อๆ ไป
4. บริษัทฯ จะทำการส่งรางวัลให้กับผู้โชคดีผ่านทางข้อความสั้น (SMS) ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ยืนยันในระบบตามวันที่เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการช่วงแคมเปญที่กำหนด หากหมายเลขโทรศัพท์มือถือในระบบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป 
5. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัลภายใน 30 วัน หลังจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี
6. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้หรือไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ทำผิดเงื่อนตามที่บริษัทฯ กำหนด
8. ลูกค้านิติบุคคล ลูกค้าเชิงพาณิชย์ พนักงานของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และพนักงานผู้จำหน่ายไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
9. การตัดสินของคณะกรรมการดำเนินการจับรางวัลชิงโชคให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
Back to top

แชทกับเซลส์

Back to top